Tender privind selectarea companiei pentru lucrări de reparații și construcții în mun. Bălți

 

 1. Autoritatea contractantă: Asociația Obștească ,,CASMED’’
 2. Adresa: mun. Bălți, str. Mircea cel Bătrân 81, of.51
 3. Date de contact: ngo_casmed@yahoo.com
 4. Limba în care se vor întocmi documentele de tender: Română
 5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 12 septembrie 2020, ora 17:00

 

6. Cerinţe către participanţi

 

 • Să fie agent economic, înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Profesionalism;
 • Competenţă în domeniu;
 • Responsabilitate.

 

7. Cerințe către oferte și modalitatea de depunere a ofertelor

 

Ofertanții trebuie să atragă atenția la următoarele puncte privind prețurile și caracteristicile din ofertă:

 • ofertele trebuie să fie prezentate în conformitate cu Caietul de Sarcini (Anexa 1), care se va solicita de la autoritatea contractantă;
 • prețurile trebuie să fie prezentate în formă de sume fixe, incluzând toate costurile;
 • prețurile trebuie să fie indicate în MDL;
 • prețurile trebuie să includă TVA.

 

Oferta se va expedia fie prin e-mail, fie prin curier sau poștă, la adresa: AO „CASMED” str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova.

Pe plic se va include următoarea informație: Numele și adresa ofertantului, adresa de e-mail, telefon și mențiunea: Ofertă pentru lucrări de reparații și construcții.

Oferta se poate expedia și prin e-mail: tender.casmed@gmail.com, cu mențiunea: Ofertă pentru lucrări de reparații și construcții.

 

8. Oferta va fi însoțită de următoarele anexe

 

 • Graficul de executare a lucrărilor;
 • Licența de activitate şi certificatele aferente activității agentului economic, ștampilate şi semnate de persoana autorizată;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Raportul financiar pentru anul 2019;
 • Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;
 • Declarație privind experiența similară;
 • Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate;
 • Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia;
 • Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (Anexa 2).

 

9. Pentru evaluarea companiilor vor fi stabiliți următorii factori de evaluare

 

 • Prețul ofertei;
 • Perioada de execuție;
 • Sistemul calității pentru execuția lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit;
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.

 

10. AO ,,CASMED’’ își rezervă dreptul de a anula tenderul în orice moment.

11. Costurile suportate de ofertant pentru pregătirea și prezentarea ofertei nu sunt rambursabile. Cheltuielile date vor fi suportate de către ofertant.

12. AO ,,CASMED’’ nu se obligă să accepte orice ofertă, doar pe cele care corespund integral cerințelor.

Întrebările de clarificare privind tenderul dat pot fi adresate pe e-mail:  tender.casmed@gmail.com