Dezvoltarea comunitară prin consens social și comunicare

Ce facem ca să dezvoltăm comunitatea prin sinergie, care sunt resursele care ne pot ajuta să asigurăm bunăstarea localității noastre și cum comunicăm cu oamenii din comunitatea noastră ca să-i implicăm în proces? Reprezentanții autorităților publice locale (APL) din 16 localități din nordul țării au aflat răspuns la aceste întrebări, participând la instruirea „Dezvoltarea comunitară prin consens social și comunicare”.

 

Pe parcursul instruirii au fost discutate bune practici de parteneriat între autoritățile locale, comunitate și societatea civilă, prin prisma actelor care dau forță juridică acestor parteneriate, precum și a resurselor, barierelor și problemelor care le pot afecta.

 

Neîncrederea, lipsa transparenței, interesul scăzut pentru impact, scopurile și convingerile diferite au fost definite de către participanți drept principalii factori ce ar putea influența negativ buna colaborare dintre parteneri.

 

În ceea ce privește dezvoltarea parteneriatelor sinergice dintre APL și ONG, agenda a inclus discuții despre cum să ascultăm, dar și să fim auziți, pentru a produce schimbarea în bine pentru comunitate. Participanții au fost încurajați să folosească un limbaj simplu, să fie atenți la comunicarea non-verbală și să își adapteze mesajul în dependență de situația creată și de interlocutor.

 

În cadrul unor exerciții practice, participanții au identificat probleme în comunități, au discutat despre potențiale soluții și primii pași în acest sens, cum ar fi identificarea resurselor necesare, a oportunităților și a potențialilor finanțatori.

 

Pe de altă parte, prezența instituțiilor în mediul online este indispensabilă astăzi, multe unități ale APL gestionând pagini pe multiple rețele de socializare. Abordarea conform regulilor de copywriting a fost propusă drept o soluție inovativă de comunicare care poate îmbunătăți prezența online și imaginea instituției.

 

Reprezentanții APL au apreciat în mod pozitiv participarea la instruire.

Dumitru Iațuc, primar al satului Balatina, raionul Glodeni: „Am aflat la instruire multe lucruri noi, pe care noi, mergând în localitate, o sa le punem în practică. Experiența aceasta ne-a ajutat să mai conștientizăm, încă o dată, că de unul singur nu o să putem face prea multe și că dezvoltarea comunității poate fi realizată doar prin eforturi comune și comunicare asertivă permanentă.”

 

Sergiu Bodrug, primar al satului Măgurele, raionul Ungheni: „Tema nu este una absolut necunoscută, totuși, am avut aici oportunitatea de a afla lucruri actuale, importante pentru dezvoltarea localității. Am înțeles că este necesară o schimbare a abordării pentru soluționarea unor probleme din sat și în mod deosebit trebuie să punem accent pe colaborarea cu societatea civilă și localnicii, or implicarea lor în proces va contribui la durabilitatea proiectelor.”

 

Emilia Vieru, primar al satului Fundurii Vechi, raionul Glodeni: „Mergem acasă cu idei de stabilire de parteneriate și de colectare de fonduri, pentru că doar din sursele locale, este dificil să îmbunătățim lucrurile. De asemenea, dacă până acum resursele necesare pentru implementarea unui proiect le vedeam doar prin prisma celor financiare, acum înțelegem că există multe alte resurse prețioase pe care le putem antrena, cum ar fi specialiștii din organizațiile neguvernamentale, oamenii din localitate, talentul și entuziasmul lor.”

 

Instruirea a fost organizată de către Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu CASMED și finanţată de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” implementat de FHI 360.