Atelierul de lucru – Elemente de Kinaesthetics în îngrijiri la domiciliu

13 asistenți medicali și 13 lucrători sociali din cadrul AO CASMED au dobândit noi cunoștințe teoretice și deprinderi practice în realizarea suportului și îngrijirilor necesare pentru beneficiarii pe care îi au la îngrijire în cadrul Atelierului de lucru – Elemente de Kinaesthetics în îngrijiri la domiciliu.

 

Activitatea a fost orientată spre dezvoltarea competenţei asistenților medicali și ai lucrătorilor sociali de a antrena şi asista beneficiarii în activitățile zilnice prin aplicarea conceptului de Kinaesthetics, astfel contribuind la creșterea autonomiei beneficiarilor în realizarea activităților zilnice.

 

În urma formării profesionale, majoritatea participantelor au menționat că au obţinut cunoştinte mai aprofundate în executarea următoarelor sarcini:

  • facilitarea mersului;
  • supravegherea beneficiarului;
  • asigurarea igienii zilnice a beneficiarilor;
  • poziționarea beneficiarului în pat: întoarcere, ridicare, coborârea acestuia;
  • transferarea beneficiarului de pe o parte pe alta a patului, de pe pat – pe scaun;
  • implicarea personală în activități de menținere a propriei stări de sănătate și a celor din jur.

 

Datorită abilităților și deprinderilor dobândite în cadrul atelierului de lucru, participanții vor reuși să îndeplinească sarcinile de muncă fără a crea discomfort persoanei de care îngrijesc, dar și fără a dăuna propriei sănătăți.

 

Atelierele de lucru s-au desfășurat în perioada 13 – 15 noiembrie în cadrul proiectul „Extinderea și consolidarea serviciilor integrate socio-medicale de îngrijiri la domiciliu”, implementat de către Asociația Obștească CASMED din resursele acordate de către Agenția Cehă de Dezvoltare, cu sprijinul Caritas Republica Cehă în colaborare cu Asociația Obștească Pro-Development și Asociația Obștească HOMECARE în contextul programului de granturi, parte a proiectului  „Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022”.