Photovoice – un alt mod de implicare a cetățenilor

Perioada de implementare:  Noiembrie 2019 – Iulie 2020
Locul implementării: Raionul Edineț, Rîșcani, Fălești și Drochia.
Bugetul total al proiectului:  23.714 EURO
Donator: Uniunea Europeană, Fundația Konrad Adenauer

Obiectiv general: Creşterea nivelului de implicare a tinerilor şi a persoanelor 50+ în rezolvarea problemelor din șase localităţi rurale din Regiunea de Nord.

Obiective specifice:

O1 – Abilitarea tinerilor şi persoanelor 50+ de a utiliza metode noi de implicare a cetățenilor în procesul de identificare a problemelor comunitare;
O2 – Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor a șase grupuri locale de iniţiativă.

Printre activitățile proiectului se includ:

  • Instruirea membrilor grupurilor de iniţiativă în aplicarea metodei Photovoice;
  • Organizarea unei expoziţii fotografice în comunitate, care va reflecta problemele din localitate;
  • Instruirea membrilor grupurilor de iniţiativă în scriere de proiecte;
  • Implementarea unei inițiative comunitare;
  • Organizarea vizitelor de studiu în regiunea de Sud a ţării pentru a facilita schimbul de bune practici cu grupurile similare din raionul Cahul.