Regulament donatii

 

 • Introducere


 • Scopul și obiectivele  

Scop: Stabilirea unui cadru clar și coerent pentru gestionarea donațiilor online prin intermediul platformelor e-commerce pentru Asociația Obștească ,,CASMED’’, în vederea  asigurării securității  datelor și tranzacțiilor, transparenței în utilizarea fondurilor donațiilor și protecției intereselor donatorilor și ale organizației.

Obiective:

 • Asigurarea securității și confidențialității datelor personale și financiare ale donatorilor.  
 • Asigurarea  unui nivel ridicat de transparență în utilizarea fondurilor donate către CASMED.  
 • Facilitarea procesului de donare pentru donatori și asigurarea că acesta este simplu, rapid și convenabil.  
 • Respectarea cerințele legale referitoare la protecția datelor personale, impozite și raportare financiară.
 • Descrierea organizației

Asociația Obștească CASMED, cu sediul în Republica Moldova, mun. Bălți, str.Mircea cel Bătrîn nr.81, of.51, cod fiscal 1010620009171.

Asociația Obștească „CASMED” este o organizație non-guvernamentală, independentă, non-profit, care a fost înregistrată în luna decembrie 2010, cu scopul de a sprijini persoanele în etate și alte persoane defavorizate prin dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale, educative şi de sănătate.

Mai bine de zece ani Asociația Obștească „CASMED” a dezvoltat modele de îngrijire și servicii de sprijin bazate pe nevoile persoanelor în vârstă sau persoanelor cu dizabilități, servicii integrate de îngrijiri socio-medicale, îngrijiri medicale mobile la domiciliu, serviciul de echipă mobilă, serviciul de cantină socială și livrare de prânzuri calde.

De-a lungul anilor echipa ,,CASMED’’a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru beneficiari şi calitatea serviciilor. Ca o recunoaștere a calității serviciilor furnizate, echipa de asistente medicale a câștigat trofeul „Cea mai bună echipă de asistenți medicali”, oferit în cadrul „Galei Premiilor în Sănătate 2018’’ de către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

Pe parcusrul activității CASMED a oferit consultanță și suport pentru mai bine de 25 de ONG-uri locale privind dezvoltarea de modele funcționale de servicii sociale și îngrijiri comunitare și dezvoltarea organizațională.

Misiunea CASMED este îmbunătățirea sănătății și bunăstării diferitelor categorii de beneficiari, prin extinderea accesului la servicii de sănătate, facilitarea dezvoltării comunitare și încurajarea beneficiarilor să își revendice dreptul la asistență medicală de calitate. 

 • Serviciile de donare online

CASMED oferă donatorilor săi o serie de servicii de donare online, care facilitează procesul de donare și permit susținătorilor să contribuie la cauza organizației într-un mod simplu, rapid și sigur. Aceste servicii sunt concepute pentru a oferi opțiuni variate de plată și pentru a oferi donatorilor informații clare și transparente despre modul în care fondurile vor fi utilizate în cadrul proiectelor și inițiativelor organizației.

Metode de donare online disponibile:

Donare directă pe pagina web a organizației: Prin intermediul site-ului web casmed.md, donatorii pot accesa o secțiune specială dedicată donațiilor. Aici, vor putea alege suma pe care doresc să o doneze și metoda de plată preferată.

Buton de donație: CASMED va afișa un buton de donație distinct pe site-ul său, ușor de identificat și de utilizat. Donatorii vor putea face clic pe buton pentru a fi redirecționați către pagina de donare, unde vor completa detaliile și vor finaliza tranzacția.

Platforme de colectare de fonduri online: CASMED va colabora cu platforme de colectare de fonduri online, care facilitează procesul de donare și pun la dispoziție un sistem securizat și ușor de utilizat pentru susținători. Donatorii pot alege să facă donații prin intermediul acestor platforme, care pot fi integrate cu site-ul web CASMED.

 

 •  Definiții

 

În cadrul acestui regulament, următorii termeni cheie vor avea următoarele definiții:

Donator-se referă la orice persoană fizică sau juridică care efectuează o donație în bani sau alte resurse către CASMED, prin intermediul platformelor de donare online, butoanelor de donație sau altor metode de plată acceptate de organizație.

Donație-se referă la suma de bani sau alte resurse materiale oferite voluntar și fără obligații reciproce de către un Donator către CASMED în sprijinul obiectivelor și cauzelor organizației.

Platforme de donare online-se referă la terți furnizori sau platforme tehnologice cu care Asociația CASMED colaborează pentru a facilita procesul de donare online. Aceste platforme oferă o gamă de metode de plată și facilități pentru colectarea și gestionarea donațiilor.

Fonduri cu restricții-se referă la donațiile sau resursele primite de la Donatori cu cerința explicită sau condiția ca acestea să fie utilizate exclusiv în scopul specific indicat de către Donator. CASMED se va angaja să utilizeze aceste fonduri conform solicitării primite de la Donator.

Rapoarte periodice-se referă la documentele sau comunicările periodice emise de către CASMED către donatori, în care se vor prezenta informații privind utilizarea fondurilor donațiilor, progresele și rezultatele proiectelor, precum și alte informații relevante referitoare la activitățile organizației.

Confidențialitatea datelor personale-se referă la politica și procedurile implementate de către CASMED pentru a proteja și asigura confidențialitatea datelor personale furnizate de către Donatori în timpul procesului de donare. Aceste date vor fi utilizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile și politica de confidențialitate a organizației.

Impact social– se referă la schimbările și beneficiile pozitive obținute de către comunitate sau beneficiarii finali ca rezultat al proiectelor și inițiativelor desfășurate de către CASMED, susținute de donațiile primite.

 • Drepturi și responsabilități  


 • Drepturile donatorilor:

Donatorii au dreptul la confidențialitatea datelor personale furnizate în procesul de donare online. 

CASMED se angajează să protejeze datele personale ale donatorilor și să le utilizeze numai în scopul procesării donațiilor și comunicării relevante.

Donatorii au dreptul de a primi informații clare și transparente despre modul în care fondurile donate vor fi utilizate în cadrul proiectelor și inițiativelor organizației. CASMED se angajează să ofere rapoarte periodice și actualizări privind impactul social al donațiilor.

CASMED va exprima recunoștința sa față de fiecare donator pentru sprijinul acordat. 

Donatorii au dreptul de a fi protejați împotriva oricăror practici abuzive sau frauduloase în ceea ce privește procesul de donare.

 CASMED va asigura că toate tranzacțiile sunt efectuate cu integritate și corectitudine.

Donatorii au dreptul de a accesa informații relevante privind activitățile organizației, politica de donații și orice alte aspecte legate de donații online. 

Organizația va răspunde la întrebări și solicitări cu promptitudine și transparență.

Donatorii au obligația să utilizeze mijloace financiare legale. CASMED nu va accepta donații care provin din activități ilicite și/sau de la persoane condamnate penal. În cazul identificării unor asemenea cazuri, donațiile vor fi restituite.

 • Responsabilitățile CASMED:

CASMED are responsabilitatea de a utiliza fondurile donate în mod corect și eficient, în conformitate cu scopurile și obiectivele organizației. Toate cheltuielile vor fi transparente și justificate.

Organizația are responsabilitatea de a proteja datele personale și financiare ale donatorilor și de a implementa măsuri adecvate de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat sau a utilizării necorespunzătoare a datelor.

CASMED se angajează să furnizeze informații clare și actualizate donatorilor cu privire la modul în care sunt utilizate fondurile donate și la progresul proiectelor finanțate.

Organizația are responsabilitatea de a rezolva orice dispute sau neclarități care pot apărea în legătură cu donațiile online într-un mod prompt și echitabil.

CASMED va respecta legislația și reglementările aplicabile privind donațiile online, protecția datelor personale și alte aspecte relevante în domeniul colectării de fonduri.

 

 • Securitatea datelor și tranzacțiilor


 • Cerințe și standarde de securitate pentru prelucrarea datelor  

Asociația CASMED acordă o importanță deosebită securității datelor și tranzacțiilor în cadrul procesului de donare online. 

În acest sens, organizația se angajează să implementeze măsuri riguroase pentru protejarea datelor personale și financiare ale donatorilor și pentru prevenirea accesului neautorizat la informații. 

Toate datele personale și financiare furnizate de către donatori vor fi colectate, utilizate și prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011  privind protecția datelor cu caracter personal și doar în scopul facilitării donațiilor.

CASMED nu va utiliza informațiile în alte scopuri, decât cele declarate.

CASMED va solicita doar informațiile necesare și relevante pentru procesul de donare și va obține consimțământul explicit al donatorilor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale.

Datele personale și financiare ale donatorilor vor fi păstrate în siguranță și confidențialitate și nu vor fi dezvăluite terților fără acordul expres al donatorilor, cu excepția situațiilor impuse de lege.

CASMED se va ghida de POLITICA DE SECURITATE  în gestionarea datelor cu caracter personal. 

Personalul și voluntarii implicați în gestionarea datelor personale vor fi instruiți corespunzător cu privire la politica de confidențialitate și la bunele practici în prelucrarea datelor.

 • Proceduri de criptare și protecție a datelor  

Toate tranzacțiile financiare efectuate prin intermediul platformelor de donare online sau altor modalități de plată acceptate vor fi protejate prin tehnologii de criptare avansate. 

Astfel, informațiile financiare sensibile, cum ar fi numerele de card de credit/debit sau datele de cont bancar, vor fi protejate împotriva accesului neautorizat.

CASMED va utiliza conexiuni securizate pentru transferul datelor în timpul procesului de donare online, asigurându-se că informațiile sunt criptate în mod corespunzător în timpul tranzacțiilor.

 

 •  Procesul de donare online


 • Accesarea platformei de donare

Donatorii vor accesa site-ul web oficial al Asociației CASMED sau platforma de donare online desemnată de organizație. Pe pagina de donare, aceștia vor găsi informații despre cauza organizației, proiectele curente și modul în care donațiile lor pot avea un impact pozitiv.

 • Selectarea sumei de donat

După accesarea paginii de donare, donatorii vor alege suma pe care doresc să o doneze. 

Accesând una  din opțiuni predefinite de sume sau posibilitatea de a introduce o sumă personalizată. 

Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) prin PayPal, E-commerce sau direct în contul CASMED, de la orice contribuitor, este de 1000€. 

 • Alegerea modalității de plată

Donatorii vor putea alege dintre mai multe modalități de plată acceptate de organizație, cum ar fi carduri de credit/debit, portofele digitale sau transfer bancar. Organizația va asigura că aceste metode sunt securizate și ușor de utilizat.

Pe site-ul CASMED donațiile sunt procesate prin intermediul serviciului E-commerce, utilizând cardurile Mastercard sau Visa. În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide, atunci conversia va avea loc conform regulilor emitentului cardului.

Valoarea donației selectată reprezintă costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară. Banii donați vor ajunge în contul Asociației, care are un contract cu procesatorul de plăți.

Totodată, CASMED acceptă donații prin intermediul platformelor PayPal, care prelucrează și gestionează individual aceste donații. Accesul CASMED la datele livrate pe aceste platforme poate fi limitat, conform politicilor de confidențialitate a platformelor respective.

 

De asemenea, pot fi efectuate donații prin depunerea mijloacelor bănești la sediile băncilor sau alte instituții care procesează plăți, utilizând datele bancare ale organizației

 •  Completarea detaliilor personale

Pentru a finaliza donația, donatorii vor completa câmpurile necesare cu informațiile lor personale, cum ar fi nume, prenume, adresă de e-mail și alte detalii solicitate de organizație. Este important ca aceste informații să fie corecte și actualizate, pentru a primi confirmarea și recunoștința corespunzătoare din partea CASMED.

 • Confirmarea donației

După ce au verificat și au confirmat toate detaliile, donatorii vor finaliza procesul de donare apăsând butonul de “Confirmare” sau “Plată”. În acest moment, tranzacția va fi procesată, iar donatorii vor primi o confirmare că donația a fost efectuată cu succes.

Clarificarea taxelor sau costurilor asociate donațiilor și modalităților de plată acceptate

 • Transparența Donațiilor


 • Solicitarea datelor de identificare ale donatorului

Pentru a asigura transparența și responsabilitatea, CASMED poate solicita numele complet și datele de contact ale donatorului. Aceste informații vor fi utilizate în conformitate cu politica de confidențialitate și nu vor fi dezvăluite terților fără consimțământul expres al donatorului.

 • Solicitarea altor informații relevante

În cazurile în care organizația consideră că este necesar sau benefic pentru determinarea provenienței contribuției, CASMED poate solicita donatorului orice alte informații relevante și necesare în scopul asigurării conformității cu reglementările legale și etice aplicabile.

 • Investigații privind proveniența donațiilor

CASMED își rezervă dreptul de a efectua investigații suplimentare pentru a determina proveniența donațiilor. Aceste investigații pot include verificări ale tranzacțiilor financiare și comunicarea cu donatorul pentru clarificări și detalii suplimentare.

 • Refuzul furnizării de informații:

În cazul în care donatorul refuză să furnizeze informațiile solicitate de CASMED în conformitate cu politica de transparență și cerințele legale, organizația poate refuza și returna contribuția donatorului.

 

 • Returnarea donațiilor


 • Returnarea donațiilor la cererea donatorului

Donatorii au dreptul să solicite returnarea donațiilor efectuate către Asociația CASMED în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării donației. Pentru a solicita returnarea donației, donatorul trebuie să expedieze o cerere scrisă către CASMED prin scrisoare recomandată la adresa: str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, m. Bălți, MD-3110, Republica Moldova sau la adresa electronică finate@casmed.md. În cererea sa, donatorul va furniza detaliile donației efectuate și va atașa dovada viramentului prin intermediul platformei E-commerce, conectată la site-ul nostru web.

 • Returnarea donațiilor de la persoane cercetate penal sau care ispășesc pedepse pentru activități ilicite

CASMED nu va accepta donații provenite de la persoane care sunt cercetate penal sau care ispășesc pedepse pentru activități ilicite. În cazul în care organizația primește o donație din aceste surse, donația va fi returnată în cel mai scurt timp posibil și se va comunica faptul autorităților competente.

 • Decizia de returnare a donațiilor

CASMED își rezervă dreptul de a decide returnarea donațiilor în situații justificate, inclusiv atunci când acceptarea unei contribuții financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele organizației sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația CASMED. Aceste decizii vor fi luate în mod responsabil și în conformitate cu principiile etice și legale.

 • Verificări suplimentare

Pentru a determina legitimitatea cererilor de returnare a donațiilor, CASMED poate efectua verificări suplimentare. Astfel, organizația poate solicita donatorului informații și documente relevante în acest sens. Verificările se vor desfășura cu discreție și în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor personale. 

Tentativele de acces neautorizat pe platforma E-commerce și încercările de fraudă vor fi raportate autorităților competente.

 • Procesul de returnare

Dacă cererea de returnare a donației este considerată legitimă de către CASMED, rambursarea efectivă a plății se va efectua în termen de 14 zile de la momentul în care organizația a luat decizia de rambursare.

 

 • Dispute și conflicte

 

 1. Soluționarea disputelor

CASMED va trata cu seriozitate și promptitudine orice dispută semnalată de către donatori sau alte părți interesate. Donatorii care au întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la donațiile efectuate sau la activitățile organizației sunt încurajați să contacteze echipa noastră prin canalele de comunicare specificate pe site-ul nostru web.

 1. Procesul de soluționare a disputelor

Toate disputelor și reclamațiile vor fi înregistrate și evaluate cu atenție de către echipa CASMED. Donatorii vor primi confirmarea primirii reclamației și informații cu privire la modul în care aceasta va fi gestionată.

Organizația va efectua investigații suplimentare, dacă este necesar, pentru a clarifica împrejurările și pentru a obține informații suplimentare de la părțile implicate în dispută.

CASMED va comunica în mod transparent și direct cu donatorii și alte părți interesate pentru a găsi o soluție satisfăcătoare. Organizația va depune toate eforturile pentru a rezolva disputa într-un mod echitabil și pe cale amiabilă. 

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate în urma donațiilor vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

În cazul în care acest lucru nu este posibil, disputa va fi soluționată în instanțele de judecată din Republica Moldova.

 1. Confidențialitate și respectarea datelor personale

Toate informațiile furnizate în cadrul disputelor și conflictelor vor fi tratate cu confidențialitate și respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale. Datele personale ale celor implicați în dispute vor fi utilizate exclusiv în scopul soluționării acestora și nu vor fi dezvăluite altor părți fără acordul lor explicit.

 1. Recursurile suplimentare

În cazul în care o dispută nu poate fi rezolvată în mod satisfăcător prin intermediul procesului intern de gestionare a disputelor, donatorii au dreptul să apeleze la organismele de reglementare competente sau să solicite asistență din partea avocaților sau consultanților externi.

 

Termenii și condițiile generale sunt considerate a fi cunoscute și acceptate de către donator în momentul efectuării donației. CASMED își rezervă dreptul de a ajusta prezentele condiții în scopul facilitării donațiilor sau pentru a racorda procedurile în conformitate cu legislația în vigoare fără aviz prealabil.

 

 • Actualizări și revizuiri


 • Procedura de actualizare a regulamentului

CASMED recunoaște importanța menținerii regulamentului său actualizat și în conformitate cu evoluțiile legislative și modul de operare al organizației. Pentru a asigura transparența și eficiența acestui proces, regulamentul va fi supus revizuirii periodice, iar modificările necesare vor fi implementate într-un mod coerent și bine gestionat.

 • Revizuirea regulamentului

Revizuirea regulamentului se va efectua de către echipa administrativă a CASMED, împreună cu consiliul de administrare al organizației. 

Echipa responsabilă va monitoriza cu atenție schimbările legislative relevante care ar putea afecta politicile și practicile organizației și va evalua impactul acestora asupra regulamentului.

Echipa administrativă va evalua regulamentul în funcție de modul de operare al organizației, pentru a se asigura că acesta este adecvat și corespunde valorilor și obiectivelor CASMED.

 

 • Implementarea modificărilor

Orice modificare sau actualizare a regulamentului va fi adusă la cunoștința tuturor membrilor organizației, donatorilor și altor părți interesate prin intermediul site-ului web oficial al CASMED sau prin alte mijloace de comunicare adecvate. Implementarea modificărilor va avea loc în cel mai scurt timp posibil după finalizarea procesului de revizuire și aprobarea de către comitetul de conducere.

 

LITIGII ŞI DISPOZIŢII FINALE

Orice neînțelegere, problemă apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării produselor achiziţionate prin intermediul casmed.md şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document sau termenii de achitare și livrare, se va soluţiona pe cale amiabilă în conformitate cu prevederile Legii privind protecția consumatorului.

În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită şi necondiţionată a termenilor respectivi.

Plângeri

În cazul unei plângeri, care este legată direct de momentul de vânzare-cumpărare a produsului, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor a Republicii Moldova folosind următoarele coordonate: mun. Chișinau, str. Vasile Alecsandri, 78.

Tel.: (022) 741464

Linia fierbinte: 080028028

www.consumator.gov.md