Responsabilizare socială în sănătate

Ce semnifică responsabilizarea socială în sănătate?

În esența sa, conceptul de responsabilizare socială pune accent pe relațiile dintre cetățeni și stat. Participarea cetățenilor la elaborarea și monitorizarea implementării politicilor de sănătate (strategii, programe naționale sau teritoriale, planuri de acțiuni) și în procesul de monitorizare a furnizării serviciilor medicale a început să câștige o atenție din ce în ce mai mare, ca parte a eforturilor de a dezvolta un sistem medical centrat pe oameni și își propune să îmbunătățească calitatea și echitatea serviciilor medicale.

Responsabilizarea socială în sănătate reprezintă o varietate de acțiuni și mecanisme pe care cetățenii, mass-media și organizațiile societății civile le pot folosi, ca funcționarii din domeniul sănătății și prestatorii de servicii medicale să-și asume răspundere pentru obligațiile lor față de drepturile în sănătate ale beneflciarilor.

Un mecanism de responsabilizare socială este un proces formalizat care are ca scop asigurarea acceptării responsabilității. În continuare sunt prezentate trei mecanisme de responsabilizare socială utilizate în Republica Moldova. 

Condica de sugestii și reclamații

Condica de sugestii și reclamații este un registru oficial în care consumatorii sau beneficiarii de servicii înregistrează reclamațiile atunci când sunt nemulțumiți de un produs sau de un serviciu primit.

Legislația obligă orice comerciant sau prestator de servicii să-l dețină la loc vizibil și să înlăture în termeni restrânși încălcările înscrise în el.

La nivel de instituție medicală condica permite pacienților să prezinte plângeri sau sugestii specifice unui serviciu medical.

Sugestiile sunt apoi revizuite și discutate la nivel de instituție. Dacă plângerile sunt justificate, se realizează modificări și se anunță pacientul despre acest lucru.

Fișa de punctaj a comunității

O abordare participativă care urmărește să colecteze date pentru a estima, planifica, monitoriza și evalua calitatea serviciilor și pentru a identifica părerea generală a părților interesate asupra a ceea ce funcționează și a ceea ce trebuie îmbunătățit la nivel de servicii de sănătate.

Liniile fierbinți

Linia fierbinte este un mecanism de responsabilizare socială prin care cetățenii pot adresa întrebări și își pot exprima plângerile și sugestiile referitor la un serviciu sau instituție medicală.

În Moldova există mai multe linii fierbinți pentru sectorul medical, precum Linia fierbinte a Ministerului Sănătății, Linia verde a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Instituțiile medicale la fel pot avea o linie fierbinte proprie pentru reclamații și trebuie să afișeze public datele de contact pe panourile informative și pe materiale informative.