Atelier de lucru „Servicii socio-medicale de îngrijiri la domiciliu”

Îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijiri la domiciliu prin stimularea cooperării tuturor actorilor. Aceasta au urmărit participanții la atelierul de lucru „Servicii socio-medicale de îngrijiri la domiciliu” organizat de către Rețeaua Organizațiilor Prestatoare de Îngrijiri Comunitare la 5-6 februarie curent.

 

Evenimentul a urmărit lansarea unor noi discuții (URONPÎC) pe marginea sistemului de îngrijiri la domiciliu din țară și identificarea unor oportunități de a îmbunătăți procesele cheie din sistemul actual.

Monika Wild, expert internațional în domeniul îngrijirilor la domiciliu, reprezentant al Crucii Roșii din Austria, a moderat evenimentul, pornind cu o prezentare a sistemului de îngrijiri la domiciliu din Austria.

De asemenea, expertul a prezentat cadrul european de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, care a fost elaborat în cadrul proiectului WeDO, implementat de către Platforma Europeană pentru Îmbătrânire cu suportul a 18 organizații partenere.

În calitate de participanți ai atelierului de lucru, au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională Sănătate Publică, Consiliul Național de Acreditare a Serviciilor Sociale, direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei, autorităților publice locale, centrelor de sănătate, mediul academic, cât și membri ai URONPÎC.

 

În cadrul exercițiilor de lucru în grup, participanții au analizat etapele cheie ale procesului de îngrijiri la domiciliu, identificând provocările care împiedică buna funcționare a acestui proces:
– Cererea și admiterea în serviciu
– Evaluarea individuală și planificarea îngrijirilor
– Prestarea îngrijirilor socio-medicale
– Managementul de caz
– Relațiile publice
– Finanțarea
– Managementul resurselor umane
– Asigurarea și reglementarea calității

 

Printre cele mai mari provocări se regăsesc:
– Insuficiența de resurse umane și fluctuația mare a personalului de îngrijire
– Lipsa surselor sustenabile de finanțare
– Buget mic alocat pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu de către CNAM, număr mic de vizite contractate.
– Discrepanța mare dintre necesitățile beneficiarilor pentru servicii și oferta existentă de servicii (imposibilitatea beneficiarului de a-și alege prestatorul, acoperirea neuniformă cu servicii)
– Lipsa unui mecanism de cooperare între sectoare

 

Drept rezultat al acestui eveniment, participanții au decis să elaboreze un document de poziție, care să argumenteze necesitatea implicării factorilor de decizie la nivel național pentru îmbunătățirea situației sectorului de îngrijiri la domiciliu.