Despre Europa fără politică

Campania “Împreună suntem EUROPA” lansată la 1 august de Centrul de Asistenta Socio-Medicală la Domiciliu “CASMED” in cadrul proiectului “Organizațiile Societății Civile Rurale – actori activi in furnizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare și promovarea integrării europene” a luat sfârșit. Campania a avut ca scop informarea cetățenilor despre ceea ce înseamnă apropierea de Uniunea Europeană, familiarizarea acestora cu valorile europene și completarea cunoștințelor cetățenilor despre acest proces. Această campanie a constituit un eveniment de amploare, fapt argumentat nu doar prin varietatea de activități organizate, prin cele peste 700 de persoane informate, dar și prin impactul pe care l-a avut asupra opiniei publice.