(Română) Văscăuți – Comunitate Prietenoasă Vârstei: Renovarea și dotarea căminului cultural