Tel: +373-231-27674 / E-mail: casmed.md@gmail.com

SĂNĂTATEA ESTE ESENŢA VIEŢII
NOI VĂ AJUTĂM SĂ O MENŢINEŢI

Îngrijiri sociale

LISTA SERVICIILOR SOCIALE PRESTATE LA DOMICILIU:

 • consiliere și socializare;
 • suport pentru activităţile de zi cu zi;
 • procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz casnic și a medicamentelor;
 • prepararea hranei, livrarea prânzurilor calde (după caz);
 • plata din mijloacele financiare ale beneficiarilor a unor servicii comunale;
 • îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
 • spălarea rufelor, distribuirea rufelor spălate;
 • realizarea igienei personale;
 • sprijin în rezolvarea problemelor administrative şi comunale;
 • antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
 • întreţinerea corespondenței cu rudele şi cu prietenii;
 • organizarea procesului de procurare și transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a combustibilului (lemne, cărbune etc.) la domiciliu;
 • după caz, încălzirea sobelor;
 • însoţire la medic/plimbare;
 • alte servicii (conform înţelegerii dintre părţi).

Parteneri