Echitate în sănătate prin responsabilizare socială

Durata proiectului: Mai 2019 – Aprilie 2022

Donator: Biroul de Cooperare al Elveției (SDC)

Parteneri: Crucea Roșie din Elveția, AO „Homecare”

Budget: 435,022.00 CHF

Scopul: Populația din Republica Moldova beneficiază de asistență medicală de calitate, cu protecție financiară adecvată

Rezultatele proiectului:

  1. Autoritățile responsabile de sănătate oferă asistență medicală echitabilă la nivel local
  2. Asigurarea medicală obligatorie este durabilă și are acoperire la nivel national
  3. Populația este protejată în mod eficient de povara cheltuielilor pentru sănătate