Dezvoltarea serviciului de îngrijiri la domiciliu

Este un proiect social, cu scopul de a dezvolta servicii integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu, în localităţile din zona de Nord a Republicii Moldova. Proiectul a fost implementat timp de 3 ani, începînd din ianuarie 2011, beneficiind de finanţare de la Fundaţia Elveţiană HEKS în valoare de 354’000 Euro. Momentan se implementează faza a doua a proiectului, pentru următoarele 36 de luni, începănd din 01.01.2014 şi pînă la 31.12.2016. Bugetul actual al proiectului este de 775’936 Euro. 
Proiectul este implementat pe principii de parteneriat cu autorităţile locale (APL)-ri, şi ONGri locale. În cadrul modelului propus, autorităţile locale pun la dispoziţie spaţiul necesar organizării şi desfăşurării serviciilor sociale, contribuie la finanţarea consumului de energie electrică şi termică a punctelor de lucru, plata facturilor la apă curentă, co-finanţarea cu 20-40 la sută din valoarea costurilor serviciilor sociale.

O alta componentă importantă a acestui proiect este promovarea voluntariatului în randul comunităţii şi mai ales al adolescenţilor şi tinerilor.