Dezvoltarea serviciului de îngrijiri la domiciliu «CASMED» (Faza a III-a)

Perioada de implementare: 2017-2020

Bugetul proiectului: 2 086 302 CHF

Donator: Fundația Elvețiană HEKS

Proiectul se află la a treia fază de implementare. Acesta vizează dezvoltarea de servicii integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu în localităţile din zona de Nord a Republicii Moldova.

Proiectul urmărește următoarele obiective:

  • Sporirea accesului la servicii integrate socio-medicale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici și persoane cu dizabilități;
  • Creșterea nivelului de participare a persoanelor în vârstă în viața societății, prin promovarea conceptului de îmbătrânire activă și crearea Grupurilor Comunitare de Seniori (GCS).
  • Consolidarea competențelor organizaționale ale partenerilor locali (ONG-uri și autorităţi publice locale) prin oferire de instruiri, consiliere și coaching.