Ziua Internațională a Persoanelor în Etate

Astăzi întreaga lume marchează Ziua Internațională a Persoanelor în Etate. Această zi, sărbătorită în fiecare an, la 1 octombrie, reamintește cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor.

 

Conform Organizației Națiunilor Unite, aproape 700 de milioane de oameni au vârsta peste 60 ani. De asemenea, se estimează că până în 2050 cifra să crească până la 2 miliarde de persoane în etate, ceea ce va reprezenta peste 20% din populația lumii.

 

În ce privește Republica Moldova, ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 ani este în creştere continuă, în 2017 înregistrîndu-se un înalt nivel de îmbătrânire demografică, mai avansat în mediul rural. La începutul anului 2018, locuiau 629,6 mii persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 17,7% din numărul total al populației stabile. Circa 60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei, iar 56,6% locuiesc în mediul rural. (Sursa: Biroul Național de Statistică)

 

Factorii și cifrele de mai sus vorbesc despre multe provocări la nivel economic, dar și despre necesitatea intensificării acțiunilor pentru protejarea drepturilor acestei categorii de populație.
Vârsta și dependența nu pot să fie temei pentru restricții asupra oricărui drept uman. În ciuda acestui fapt, inclusiv în Moldova, există îngrijorător de numeroase cazuri de abuz, discriminare și stigmatizare față de persoanele în etate. Alte probleme cu care deseori se confruntă vârstnicii țin de starea sănătății, spațiul locativ adaptat nevoilor lor și situația financiară precară.

 

Stimularea participării persoanelor în etate la viața socială, informarea cu privire la drepturile lor și serviciile de suport și protecție de care pot beneficia, crearea Comunităților Prietenoase Vârstnicilor – aceastea sunt acțiuni importante care pot îmbănătăți calitatea vieții persoanelor vârstnice.

 

Astăzi este o ocazie bună conștientizăm necesitatea de a crește vizibilitatea în societate a vârstnicilor și a problemelor cu care se confruntă, promovând atitudini pozitive față de ei și relații prietenoase și tolerante între generații.