Termen extins: Concurs de selectare trainer / companie pentru livrarea unei instruiri online cu subiectul „Procesul cercetării sociologice”

Asociația Obștească  „CASMED” anunță despre extinderea perioadei de concurs pentru selectarea unui trainer sau companii care să livreze o instruire online cu subiectul „Procesul cercetării sociologice” până pe data de 15 iunie 2020.

 

Mai multe detalii despre specificul sarcinii găsiți în Termenii de referință.

 

Responsabilități incluse în serviciile prestate:

 • Elaborarea programului și a metodologiei instruirii;
 • Livrarea instruirii aplicând metode activ-participative;
 • Pregătirea prezentărilor și a materialelor de suport în limba română;
 • Elaborarea unui raport narativ pe instruirea livrată;
 • Certificarea participanților.

 

Perioada de realizare a sarcinilor: Iunie – Iulie 2020

 

Cerințe fată de candidați:

 • Minim 4 ani de experiență relevantă în desfășurarea de studii sociologice și alte cercetări relevante;
 • Experiență în prestarea serviciilor de training;
 • Abilități avansate de utilizare a programelor Microsoft Office și a elementelor grafice de prezentare a datelor (în special infografice);
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual;
 • Experiența de lucru în domeniul de sănătate constituie un avantaj.

 

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul trainerului (în cazul aplicației din partea unei persoane juridice se prezintă și CV-ul organizației);
 2. Oferta tehnică (cuprinzând programul instruirii și metodologia de instruire); 
 3. Oferta financiară (în lei moldovenești).

 

Termenul – limită de prezentare a ofertei: 15 iunie 2020, orele 18.00.

Sunt încurajate să participe persoane fizice sau juridice, experți individuali sau grupuri de experți.

Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs la adresa de e-mail: casmed.SAccproject@gmail.com, cu  tema mesajului „Training Cercetare sociologică”.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Pentru informații suplimentare contactați: Livia Golovatîi, coordonator de proiect: tel. +373 69834207, email: casmed.SAccproject@gmail.com.