Servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu – pentru locuitorii raionului Edineț

Datorită proiectului „Extinderea și consolidarea serviciilor integrate socio-medicale de îngrijiri la domiciliu”  implementat de către Asociația Obștească CASMED, persoanele vârstnice și adulții cu dizabilități din raionul Edineț beneficiază de îngrijiri socio-medicale la domiciliu în corespundere cu nevoile individuale.

 

Proiectul vine să îmbunătățească starea de sănătate și să răspundă la necesitățile acestei categorii de persoane vulnerabile, prin majorarea accesului la servicii calitative de îngrijiri la domiciliu.

 

În cadrul proiectului au fost angajate 5 persoane: 1 lucrător social care prestează servicii sociale de îngrijiri la domiciliu în or. Edineț, 3 asistenți medicali – care oferă servicii medicale de îngrijiri la domiciliu în comunitățile din raion, 1 șofer – pentru a facilita deplasările echipei de asistente medicale dintr-o localitate în alta.

 

Lansat la 17 iulie curent, proiectul este actualmente implementat în următoarele localități din r-ul Edineț: s. Cupcini, s. Corpaci, s. Viișoara, s. Tîrnova, or. Edineț.

 

Printre serviciile medicale prestate se numără:

 • măsurarea parametrilor fiziologici;
 • fizioproceduri;
 • masaj pentru spate;
 • masaj al membrelor inferioare și superioare;
 • electromasaj;
 • frecții;
 • aplicarea compreselor;
 • exerciții de mișcare pentru păstrarea mobilității conform concepției kinaestetics;
 • instruirea pacientului și membrilor familiei privind tehnici de autoîngrijire.

 

Serviciile sociale vizează:

 • suport și ajutor pentru igiena corporală;
 • efectuarea cumpărăturilor;
 • activități de menaj;
 • ajutor la pregătirea/servirea hranei;
 • activități de administrare și gestionare.

 

Dezvoltarea acestui serviciu în localitățile din r-ul Edineț contribuie la sporirea nivelului de conștientizare a tuturor actorilor privind importanța îngrijirilor integrate la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități și în etate.

 

Proiectul „Extinderea și consolidarea serviciilor integrate socio-medicale de îngrijiri la domiciliu” este implementat de către Asociația Obștească CASMED din resursele acordate de către Agenția Cehă de Dezvoltare, cu sprijinul Caritas Republica Cehă în colaborare cu Asociația Obștească Pro-Development și Asociația Obștească HOMECARE în contextul programului de granturi, parte a proiectului  „Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022”.