Seminar „Acreditarea prestatorilor de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu”

Organizațiile societății civile, inclusiv cele care prestează servicii sociale, sunt dependente în mare parte de fonduri externe. Acreditarea acestora ca prestatori de servicii ar face posibilă contractarea lor de către stat și le-ar asigura durabilitatea organizațională. CASMED a venit să își împărtășească experiența și să ofere suport informațional la acest subiect ONG-urile partenere în cadrul seminarului cu genericul „Acreditarea prestatorilor de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu”.
Activitatea organizată pe 8-9 iulie curent este parte a proiectului “Organizațiile Societății Rurale Civile – actori activi în furnizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare și promovarea integrării europene”, susținut de USAID și FHI360 Moldova.