Rezultatele concursului de granturi mici CPV

Membrii comunităților din 10 localități din Nordul Republicii Moldova vor beneficia de finanțare pentru inițiative prietenoase vârstei în cadrul programului de granturi  mici, în sumă totală de 500.000 MDL.

 

Inițiativele au menirea să ofere condiții mai prietenoase pentru membrii comunităților, în special celor vârstnici, prevenind stările de depresie, tristețe și singurătate și îmbunătățind calitatea vieții lor.

 

Următoarele localități vor beneficia de finanțare: or. Fălești, com.Sărata Veche, com.Risipeni din raionul Fălești și  s.Viișoara, s. Tîrnova, s. Brînzeni, s.Fetești, s.Corpaci, com.Parcova, com.Burlănești din raionul Edineț. Autoritățile publice locale vor co-finanța inițiativele. 

 

Mai jos, Vă propunem o scurtă descriere a inițiativelor selectate:

1. Brînzeni, Edineț (Aplicant – Primăria)

Proiectul „Loc de odihnă şi popas pentru populaţia satului”. 

Bugetul total 94 900,34 MDL
Proiectul va contribui la facilitarea accesului către instituţiile publice şi serviciile sociale din teritoriu prin amenajarea parcului cu locuri de popas şi anume, instalarea a opt bănci de odihnă din lemn şi construcţia pavajului de 150 m2. Parcul amenajat va servi şi ca loc de întîlnire, comunicare, socializare, odihnă atît pentru grupurile de persoane vîrstnice, mamele cu copii şi persoanele cu probleme de sănătate, cît şi pentru întreaga comunitate, vizitatorii satului. Ar facilita practicarea modului sănătos de viaţă al localnicilor, conexiunea între generaţii.

2. Burlănești, Edineț (Aplicant – Primăria)

Proiectul „Amenajarea a trei staţii de aşteptare”. 

Bugetul total 62 580,00 MDL

Datorită faptului că localitatea este extinsă și localnicii depind de transportul public pentru a se deplasa dintr-o parte în alta a localității, există necesitatea stringentă de a instala stații publice de așteptare pentru pasageri. Locurile planificate pentru amplasarea stațiilor vor crea un beneficiu enorm în primul rând persoanelor în etate și celor cu dizabilități, micșorând distanța de deplasare de la locul acestora de trai până la stațiile de oprire. Prin punerea în aplicare a obiectivelor menționate, transportul public devine mai practic, mai confortabil, mai accesibil şi mai uşor de înţeles pentru toţi. Numărul călătorilor care folosesc transportul public va creşte în mod firesc, persoanele dezavantajate se pot simţi mai puţin excluse din societate, iar gradul de dependenţă al cetăţenilor de automobilele personale ar trebui să scadă, ceea ce va avea consecinţe benefice pentru mediul înconjurător.

3. Corpaci, Edineț (Aplicant – Primăria)

Proiectul „Amenajarea unui parc în satul Corpaci, raionul Edineț”

Bugetul total 112 000,00 MDL

Proiectul își propune să contribue la creșterea calității și confortului spațiului verde în centrul localității prin amenajarea unui parc, comod și accesibil pentru oameni. În cadrul proiectului se preconizează amenajarea și salubrizarea terenului, instalarea unui foișor și a 6 bănci, 2 coșuri de gunoi, pentru ca adulții și, în deosebi, persoanele vârstnice să se odihnească în timp ce copii și nepoții se vor juca la un teren de joacă bine dotat, care va fi parte integrală a proiectului.

4. or. Fălești (Aplicant – Primăria)

Proiectul  „Viața e frumoasă și după 60+”

Bugetul total 80 000,00 MDL

Proiectul urmărește asigurarea condițiilor optime pentru persoanele în etate de a se întruni și implica în viața comunității. Astfel se vor oferi oportunități de petrecere a timpului liber și a crește speranța de viață a persoanelor în etate, motivând, totodată, pe ceilalți membri ai comunității să se implice activ. Ținând cont de realitățile de astăzi, referitor la singurătatea persoanelor în etate, plecarea copiilor peste hotare, nivelul scăzut de trai și starea depresivă, acestea pot aduce după sine consecințe grave. Pentru a preveni consecințele legate de izolarea vârstnicilor, proiectul va crea condiții optime pentru incluziunea socială a lor: repararea spațiului preconizat special pentru întrunirile vârstnicilor, dotarea cu echipament tehnic necesar și mobilier, precum și realizarea activităților de informare și instruire persoanelor în etate și de sensibilizare a comunității privind rolul persoanelor vârstnice în viața comunității.

5.  Fetești, Edineț (Aplicant – Primăria)

Proiectul „O odihnă interesantă în cercul prietenilor – prelungește viața”

Bugetul total 100 000,00 MDL
Proiectul prevede deschiderea unui Cetru de odihnă pentru persoanele în etate, care va desfășura activități benefice pentru cei vârstnici, menite să le umple timpul liber și să le mențină o stare de spirit pozitivă. Prin dotarea centrului cu echipamentul necesar pentru activități pe interese, se vor crea condițiile necesare pentru organizarea activităților pentru persoane în etate. 

6. Parcova, Edineț (Aplicant – Primăria)

Proiectul „Crearea unui spațiu prietenos vârstei în așteptarea transportului public”

Bugetul total 99 553,00 MDL
Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea colaborării eficiente între APL, agenții economici și locuitorii din satele Fîntîna Albă și Parcova, în vederea implementării inițiativei prietenoase vârstei. Acesta va crea și facilita accesul persoanelor în etate și cele cu dizabilitate la servicii de calitate, organizând condiții decente de așteptare a transportului public și reducerea riscului de expunere la accidente și îmbolnăviri. Totodată, în urma implementării proiectului, se va asigura securitatea tuturor locuitorilor în timpul așteptării autobuzelor de rută, creșterea gradului de satisfacție a localnicilor, crearea condițiilor mai bune în zona de așteptare a transportului de pasageri, facilitarea accesului la servicii publice, studii și muncă.

7. Risipeni, Fălești (Aplicant – Primăria)

Proiectul „Acces și siguranță”

Bugetul total 60 000,00 MDL
Proiectul își dorește să contribuie la facilitarea accesului persoanelor în vârstă sau cu dizabilități în principalele instituții publice ce prestează servicii socio-culturale și medicale.  Astfel, prin implementarea proiectul, 470 de persoane în etate și cu dizabilități (ceea ce constituie aproximativ 25 % din numărul total al populației comunei ), dar totodată şi 400 de persoane în etate și cu dizabilități din satele vecine (Izvoare, Horeşti, Taxobeni, Hrubna, Lucăceni, Valea Rusului, Unteni), vor beneficia de 20 de bănci stradale pe perimetrul drumului central cu lungimea de 4 km ce unește cele două sate Bocșa și Risipeni și vor fi asigurate cu acces sigur și de calitate la instituțiile de menire social-culturală şi medicală din comună.

8. Sărata Veche, Fălești (Aplicant – Primăria)

Proiectul „Dăruim o rază de speranță împreună”

Bugetul total 62 000,00 MDL
Proiectul are drept scop de a susține categoria cea mai vulnerabilă a populației, în special bătrânii singuratici, bolnavi sau cu dizabilitate fizică, ce nu își pot purta singuri de grijă. Proiectul își propune să îmbunătățească condițiile în centrul social-cultural local, să îl doteze cu echipament și mobilier, dar și să organizeze activități de socializare și interacțiune pentru 400 de vârstnici și persoane cu dizabilități. Proiectul își propune să implice în implementarea proiectului comunitatea locală, astfel ca problema grupului cel mai vulnerabil al populației, să devină vizibilă pentru întreaga comunitate și ca aceste probleme să fie abordate și soluționate. 

9. Tîrnova, Edineț (Aplicant – AO „Optimiștii”)

Proiectul „Un copil fericit – un bunel împlinit”

Bugetul total 82 422,00 MDL
Prin intermediul acestui proiect se va amenaja o zonă de odihnă pentru copiii satului, dar și pentru buneii, părinții acestora, iar prin aceasta se va contibui atît la dezvoltarea copiilor din localitate, dar și la împlinirea și liniștea sufletească a buneilor și părinților. 

10. Viișoara, Edineț (Aplicant – Primăria)

Proiectul „Modernizarea unui teren sportiv – sănătatea cetățenilor de mâine”

Bugetul total 69 300,00 MDL

Scopul proiectului este de a promova modul sănătos de viață și de a stimula membrii comunității să practice sportul, prin amenajarea unui teren sportiv care va contribui la sănătatea copiilor, cît și a tuturor cetățenilor din mediul rural. Proiectul va contribui la sporirea speranței de viață și stării de bine, la reducerea simptomelor depresiei, mai ales în această perioadă complicată legată de pandemia Covid-19.

Programul de granturi mici este lansat în cadrul proiectului „Îmbătrânire și Sănătate” implementat de către Asociația Obștească „CASMED” cu sprijinul financiar al Crucii Roșii din Elveția.