Raport privind distribuirea ajutorului oferit de Crucea Roșie din Elveția pe timp de pandemie

1000 persoane din 11 localități ale raioanelor Fălești și Edineț au beneficiat de colete cu produse alimentare, produse igienice și materiale de protecție, pentru a face față provocărilor condiționate de pandemie. Acest lucru a fost realizat cu suportul generos al Crucii Roșii din Elveția, oferit în cadrul proiectului „Îmbătrânire și sănătate”, implementat de către AO „CASMED”.

Listele beneficiarilor au fost elaborate de către autoritatea locală împreună cu reprezentanții Direcțiilor de Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului din fiecare localitate, fiind aprobate prin dispoziția primarului.

 

Coletele au fost distribuite următoarelor categorii de beneficiari conform tabelului de mai jos:

Nr.

Localitatea

Raion

Nr beneficiari

Familii social-vulnerabile

Familii cu mulți copii          

Copii cu grad de dizabilitate

Persoane în etate

Pers. imobilizate

Pers. cu

grad de dizabilitate

Pers.

singuratice

1.

Sărata Veche

Fălești

117

5

42

11

6

2

30

21

2.

Mărăndeni

Fălești

97

13

3

7

32

5

21

16

3.

Făleștii Noi

Fălești

47

9

12

3

10

1

10

2

4.

or. Fălești

Fălești

100

2

0

0

74

0

24

0

5.

Risipeni

Fălești

60

19

13

2

12

0

13

1

6.

Horești

Fălești

45

0

2

0

16

1

13

13

7.

Viișoara

Edineț

92

3

4

2

28

6

43

6

8.

Tîrnova

Edineț

90

10

3

5

5

4

40

23

9.

Gordinești

Edineț

78

8

11

1

18

14

8

18

10.

or. Edineț

Edineț

232

77

10

0

35

0

77

33

11.

Corpaci

Edineț

42

0

3

3

1

0

35

0

 

Total:

 

1000

146

103

34

237

33

314

133

 

Conținutul unui colet a inclus următoarele produse:

Nr.

Tipul produsului

Cantitatea

1.

Mănuși

5 perechi

2.

Mască

4 bucăți

3.

Dezinfectant

1 bucată

4.

Săpun lichid

1 sticlă

5.

Ulei rafinat

2 sticle

6.

Sardinela naturală cu adaos de ulei

2 cutii

7.

Mazăre verde

1 borcan

8.

Arpacaș de orz

2 pachete

9.

Crupe de grâu

1 pachet

10.

Făină de grâu

1 pachet

11.

Mazăre drobată

2 pachete

12.

Mălai extra

2 pachete

13.

Orez

2 pachete

14.

Zahar

2 pachete

15.

Paste făinoase

2 pachete

 

Valoarea totală a suportului oferit de către Crucea Roșie din Elveția a constituit 382293,2 lei:

Nr.

Localitatea

Raionul

Nr. de colete

Valoarea suportului (lei)

1.

Sărata Veche

Fălești

117

44726,76

2.

Mărăndeni

Fălești

97

37081,16

3.

Făleștii Noi

Fălești

47

17967,16

4.

or. Fălești

Fălești

100

38228

5.

Risipeni

Fălești

60

22936,8

6.

Horești

Fălești

45

17204,6

7.

Gordinești

Edineț

78

29817,84

8.

or. Edineț

Edineț

232

88688,96

9.

Viișoara

Edineț

92

35169,76

10.

Tîrnova

Edineț

90

34405,2

11.

Corpaci

Edineț

42

16066,96

 

Total:

 

1000

382293,2

Procurarea, împachetarea și transportarea gratuită a coletelor în localitățile beneficiare a fost realizată de către filiala din or. Fălești a SRL „Gembird” (mun.Chișinău).

În perioada 11 – 17 mai curent autoritățile publice locale, cu suportul voluntar al membrilor comunității, au distribuit coletele la casele beneficiarilor.

 

Cu scop de informare și prevenire a infecției cu COVID-19, au fost elaborate și distribuite 1500 de pliante ce includ informații despre simptomele Coronavirusului, măsurile de protecție și utilizarea măștilor de protecție. Pliantele au fost distribuite în comunitățile-țintă după cum urmează: 1000 de pliante au fost oferite beneficiarilor de colete, iar alte 500 pliante au fost distribuite beneficiarilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu prestate de AO „CASMED”.

 

Până la sfârșitul lunii Iunie va fi realizat un sondaj cu scopul  de a evalua cunoștințele, atitudinea  și percepțiile beneficiarilor din cele 11 comunități țintă cu aplicarea Chestionarului de evaluare cantitativă rapidă COVID – 19. Chestionarea va fi efectuată telefonic.

Sondajul va oferi posibilitatea de a identifica în rândul beneficiarilor persoane care manifestă un comportament depresiv sau sunt în stare de panică, pentru a li se oferi ulterior asistență psihologică prin telefon.