Localnicii din Măgurele – despre cetățenie activă și comunitate prietenoasă vârstnicilor

25 localnici din s. Măgurele, r. Ungheni, s-au adunat Miercuri, 30 mai curent, în incinta Casei de Cultură a satului, pentru a discuta despre problemele comunității și modul cum se pot ei implica pentru a soluționa o parte din aceste probleme.

 

Vârstnicii constituie un segment semnificativ al populației satului, astfel, bună parte din soluții e necesar să fie orientate către crearea condițiilor pentru ca persoanele în vârstă să trăiască în siguranță, să se bucure de o sănătate bună și să participe activ pe cât de mult posibil la evenimentele din comunitate.

 

Cei prezenți la masa rotundă au vorbit despre conceptul de „Comunitate prietenoasă vârstnicilor” și despre cele 8 aspecte ale acesteia: participare socială, respect și incluziune socială, participare civică și angajare în câmpul muncii, comunicare și informare, servicii comunitare și de sănătate, spații externe și de clădiri, transport și locuință.

 

De asemenea, participanții au vorbit despre necesitatea de a acționa atunci când semnalează o problemă, și de a persevera până la obținerea unei soluții satisfăcătoare.

 

Sergiu Bodrug, primarul localității, și-a manifestat dorința de a vedea cât mai mulți oameni implicându-se în dezvoltarea localității, inclusiv oameni în vârstă și tineri. De asemenea, dl primar a încurajat participanții să urmărească proiectele care se derulează în localitate, să fie în contact cu autoritățile și să vină cu sugestii, subliniind că, doar consolidând eforturile comune ale tuturor membrilor comunității, localitatea poate să prospere, devenind model pentru altele.

 

Alexandra Roșca, directorul gimnaziului „V. Badiu”, a vorbit despre discrepanța între generații care devine tot mai evidentă astăzi, și despre necesitatea acută a comunicării dintre membrii de diferite vârste a comunității și importanța conexiunii dintre generații, pentru valorificarea potențialului uman și cultural al localității.

 

Evenimentul a fost organizat de către Asociația Obștească „CASMED” în cadrul proiectului „Societatea civilă din mediul rural – actor proactiv în furnizarea și dezvoltarea de servicii comunitare și promovarea integrării europene” finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, administrat de FHI 360 Moldova.