GHID pentru prestatorii de servicii de îngrijire socială la domiciliu

Care este cadrul legislativ care reglementează serviciile sociale de îngrijire la domiciliu? Ce standarde minime de calitate există în Republica Moldova pentru această sferă de activitate? Care sunt etapele procedurii de acreditare?  Asociația Obștească „CASMED” Vă prezintă „Ghidul pentru prestatorii de servicii de îngrijire socială la domiciliu”, care oferă răspuns la aceste întrebări, dar și alte informații necesare pentru prestarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu. Autor al acestuia este Tamara Adașan, Președintă a Uniunii Asociațiilor Obștești „Rețeaua organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare”.

 

O componentă aparte a Ghidului explică procedura de acreditare a prestatorului de servicii sociale. Lucrarea poate fi utilizată ca un suport metodologic pentru consolidarea capacităților de prestare a serviciilor în conformitate cu legislația, dar și ca o sursă de indicații în procesul de pregătire pentru acreditarea prestatorilor publici și privați de servicii de îngrijire socială la domiciliu.

 

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile Rurale – actori pro-activi în furnizarea și dezvoltarea de servicii comunitare și promovarea integrării europene”, implementat de Asociația Obștească „CASMED” în perioada 1 august 2014 – 15 august 2018 și finanţat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” implementat de FHI 360.  Opiniile exprimate aparțin AO „CASMED” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

 

Apăsați pe imagine pentru a deschide Ghidul.

coperta ghid