Europa – prieten de încredere al comunităților CASMED!

În fiecare an, de Ziua Europei – 9 mai, sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman. În cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei.

Astfel, națiunile Europei au pornit un amplu proces de dezvoltare, cu instrumente variate de suport, pentru statele membre ale Uniunii Europene și alte țări de pe continent, inclusiv Republica Moldova.

Uniunea Europeană a devenit un prieten de încredere al CASMED și al partenerilor noștri din regiune începând cu anul 2019, când, am reușit să creăm Serviciul Echipă Mobilă în raionul Glodeni, în cadrul proiectului „Acces la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități” finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Fundației Soros-Moldova. Valoarea grantului care ne-a fost oferit în cadrul acestui serviciu este de 49972 euro. Grație acestui grant, am reușit să dezvoltăm acest serviciu social, care a deservit 63 persoane și care a fost luat în gestiune de către Consiliul Raional Glodeni.

De asemenea, în 2019, CASMED și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” au devenit parteneri regionali în cadrul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. În regiunea de Nord, proiectul implementat de către CASMED și Pro Cooperare Regională a urmărit stimularea comunităților locale și organizațiilor societății civile să participe și să contribuie la asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Beneficiarii proiectului sunt cel puțin 25 organizații ale societății civile care primesc suport financiar în formă de granturi și instruiri, cel puțin 100 reprezentanți ai APL-urilor și aproximativ 20.000 cetățeni, locuitori din zona de nord a țării.

În cadrul proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer am beneficiat de un grant în valoare de 23714 euro, pentru implementarea proiectului „Photovoice – un alt mod de implicare a cetățenilor”. Grație acestui suport, am contribuit la creșterea nivelului de implicare a tinerilor și a persoanelor cu vârsta 50+ în rezolvarea problemelor din șase localități rurale din Regiunea de Nord.

Anul 2020 și pandemia COVID-19 ne-a pus în fața unor provocări fără de precedent, iar partenerii europeni ne-au fost alături și de această dată, ajutându-ne să depășim aceste provocări.

În perioada iulie-decembrie 2020 în parteneriat cu Caritas Alba Iulia, am implementat proiectul „Spitalul acasă – managementul plăgilor cronice în timpul pandemiei de COVID-19 în România și Republica Moldova”, susținut de Uniunea Europeană prin intermediul Inițiativei Central Eropene (CEI) cu un buget de 39.982 euro. Din cauza presiunii enorme generate de pandemie pe sistemele medicale, bună parte din pacienții cu afecțiuni cronice au rămas fără de îngrijirile necesare. Proiectul ne-a ajutat să putem veni în sprijinul pacienților cu plăgi cronice, îmbunătățind, grație unui schimb de experiență cu partenerii din România, tehnicile de tratament al plăgilor pe care le aplică personalul medical CASMED.

Proiectul „COVID-19: Reziliența și sustenabilitatea societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ERIM, a contribuit la creșterea nivelului de reziliență a organizației CASMED pentru a spori accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale și medicale în contextul pandemiei. Astfel, CASMED a beneficiat de un grant în valoare de 7000 euro pentru a dota laboratorul de inovații sociale cu echipamentul necesar pentru asigurarea instruirilor și ședințelor online a angajaților. Acest proiect a contribuit la modernizarea bazei tehnico-materiale a organizației, la dezvoltarea competențelor digitale în rândul personalului, precum și la creșterea nivelul de reziliență a organizației CASMED pentru a păstra livrarea de servicii către grupurile vulnerabile. 

În perioada noiembrie 2020 – februarie 2021, Uniunea Europeană, prin programul de re-grantare a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, a contribuit la consolidarea nivelului de reziliență a organizației CASMED pentru a spori accesul grupurilor vulnerabile la servicii de îngrijire în contextul pandemiei. Grație unui suport financiar de 7036 euro, CASMED a reușit să implementeze un program de reziliență pentru angajați, astfel încât, în rezultat, toți să fie protejați, instruiți și pregătiți să continue să ofere servicii de îngrijiri la domiciliu.

Uniunea Europeană a finanțat inițiativele menționate și a insistat de fiecare dată pe componenta de sustenabilitate a acestor inițiative, sprijinind un dialog continuu între cetățeni, ONG-uri și autorități, pentru îmbunătățirea calității vieții fiecăruia.

La mulți ani, Europa!