Concurs: Selectare trainer / companie pentru livrarea unei instruiri on-line cu subiectul „Procesul cercetării sociologice”

Context

Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală „CASMED” și Asociația Obștească „HOMECARE” implementează proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, parte a programului „Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate”, desfășurat în comun cu Banca Mondială, cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC.

Proiectul va fi implementat în perioada mai 2019 – aprilie 2023 în municipiile Chișinău și 5 raioane pilot.

 

Scopul general al proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” este să contribuie la asigurarea cu servicii medicale de calitate cu o protecție financiară adecvată a populației Republicii Moldova prin dezvoltarea și aplicarea mecanismelor de responsabilizare socială.

 

Instituțiile medicale din raioanele-pilot vor fi oferite suport și capacitare în vederea implementării abordării de Responsabilizare socială la nivel de instituție, cu implicarea activă a pacienților în procesul de îmbunătățire a serviciilor de sănătate.

 

La această etapă AO „CASMED” anunță concurs de selectare a unui trainer sau a unei companii, pentru livrarea unei instruiri on-line cu mai multe module pentru echipa de proiect cu subiectul „Procesul cercetării sociologice”. Mai multe detalii despre specificul sarcinii găsiți în Termenii de referință.

 

Responsabilități incluse în serviciile prestate:

 • Elaborarea conceptului și a metodologiei modulului de instruire;
 • Livrarea instruirii aplicând metode activ-participative;
 • Pregătirea prezentărilor și a materialelor de suport în limba română;
 • Elaborarea unui raport narativ pe instruirea livrată.

 

Perioada de realizare a sarcinilor: Mai-Iulie 2020

 

Cerințe fată de candidați:

 • Minim 4 ani de experiență relevantă în desfășurarea de studii sociologice și alte cercetări relevante;
 • Experiență în prestarea serviciilor de training;
 • Abilități avansate de utilizare a programelor Microsoft Office și a elementelor grafice de prezentare a datelor (în special infografice);
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual;
 • Experiența de lucru în domeniul de sănătate constituie un avantaj.

 

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul trainerului (în cazul aplicației din partea unei persoane juridice se prezintă și CV-ul organizației);
 2. Oferta tehnică (cuprinzând programul cursului și metodologia de instruire); 
 3. Oferta financiară (în lei moldovenești).

 

Termenul – limită de prezentare a ofertei: 15 mai 2020, orele 18.00.

Sunt încurajate să participe persoane fizice sau juridice, experți individuali sau grupuri de experți.

Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs la adresa de e-mail: casmed.SAccproject@gmail.com, cu  tema mesajului „Training Cercetare sociologică”. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Pentru informații suplimentare contactați: Livia Golovatîi, coordonator de proiect: tel. 069834207, email: casmed.Saccproject@gmail.com.