Concurs pentru selectarea unei entități juridice pentru oferirea serviciilor de consultanță pentru înregistrarea OSC-lor în calitate de operatori de date la Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP)

Asociația Obștească „CASMED” în parteneriat cu AO „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare unei entități juridice pentru oferirea serviciilor de consultanță pentru înregistrarea OSC-lor în calitate de operatori de date la  Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP).

Mai multe informații despre proiect și partenerii de implementare puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md.

La concurs sunt invitate organizații pentru elaborarea unui pachet de documente care ar facilita înregistrarea OSC-lor, beneficiare de granturi în cadrul Programului de Granturi locale, în calitate de operatori de date la CNPDCP, în conformitate cu Termenii de referință.

Dosarul de aplicare

Entitățile interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

  • CV-ul persoanei/persoanelor cheie implicate;
  • Propunerea tehnică, care va include descrierea unei viziuni asupra realizării sarcinilor, explicarea modului în care solicitantul răspunde la cerințele de calificare, cu includerea linkurilor/informațiilor despre sarcinile similare realizate anterior;
  • Indicarea obligatorie a termenului de execuție și livrare;
  • Propunerea financiară se va prezenta în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii ofertantului, cu indicarea obligatorie a faptului că contractantul va livra aceste servicii la cota TVA 0% (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa casmed.eusuport@gmail.com.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 26 iulie 2021.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 31 iulie 2021 despre rezultatul concursului.

 

Persoană de contact: Natalia Postolachi, casmed.eusuport@gmail.com, tel:0 69 560 259.

 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO „CASMED”.