Concurs de selectare a unui trainer / grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire

Asociația Obștească „CASMED” implementează proiectul „Societatea civilă din mediul rural –
actor proactiv în furnizarea și dezvoltarea de servicii comunitare și promovarea integrării
europene” cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul
programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, administrat de FHI
360 Moldova.

 

În acest context, CASMED este în căutarea unui trainer/grup de traineri pentru elaborarea și
realizarea unui training, care are scopul să consolideze capacitățile organizaționale ale
membrilor societății civile din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

 

Tematica training-urilor:
Cum elaborăm prezentări și Info-grafice profesionist, fiind neprofesioniști?
Managementul organizațional

 

I. Realizarea training-ului “Cum elaborăm prezentări și Info grafice profesionist, fiind
neprofesioniști?” are drept obiectiv dezvoltarea competențelor reprezentanților societății
civile de a elabora materiale de comunicare atractive, cu elemente de Info grafic.
Sarcina de bază este elaborarea agendei și realizarea instruirii, care va reflecta necesitățile de
instruire în următoarele aspecte teoretice și practice:

 • Utilizarea softurilor elementare, gratuite pentru a elabora materiale informative grafice;
 • Combinarea stilistică a culorilor și elementelor pe desene grafice, conform ultimelor
  tendințe în marketing;
 • Amplificarea vizuală a contentului, prin utilizarea instrumentelor grafice;
 • Utilizarea eficientă a fonturilor pe desene grafice;
 • Elaborarea Info graficelor care să impresioneze pozitiv.

Cursul va avea durata de 1 (una) zi și va fi organizat în perioada 16-21 iulie 2018, în Republica
Moldova, în mun. Bălți.

 

II. Training-ul “Managementul organizațional” este orientat spre dezvoltarea
competențelor de management organizațional ale reprezentanților societății civile din Nordul
Republicii Moldova.
Sarcina de bază este elaborarea agendei și realizarea instruirii, care va reflecta necesitățile de
instruire în următoarele aspecte teoretice și practice:

 • Cunoașterea principiilor și a mecanismelor de management organizațional;
 • Comportamentul organizațional;
 • Instrumente de management organizațional;
 • Coordonarea și consolidarea echipei;
 • Delegarea de sarcini.

Cursul va avea durata de 2 (două) zile și va fi organizat în perioada 16-21 iulie 2018, în
Republica Moldova, în mun. Bălți

 

Cerințe către aplicanți:

 • Prestarea cursului de instruire în limba română
 • Experiență pozitivă de colaborare cu instituții non-guvernamentale
 • Aptitudini bune de gestionare a training-urilor în proiecte similare
 • Cunoașterea limbii române
 • Cel puțin 3 ani de experiență de consultanță și instruire în domeniul:
  I. designului grafic și/sau comunicării vizuale (pentru trainingul Cum elaborăm
  prezentări și info-grafice profesionist, fiind neprofesioniști?)
  II. Managementului organizațional (pentru trainingul II)

 

Aspecte organizatorice:
La training vor participa circa 16 persoane, reprezentanți ai OSC-urilor prestatoare de servicii de
îngrijire la domiciliu din regiunea de nord a țării. Participanții dețin competențe reduse în
domeniul designului grafic și în soft-uri de design grafic.

 

Oferta va include:

 1. CV-ul trainerului/trainerilor
 2. Ofertă financiară pentru prestarea serviciului menționat (care va include onorariul
  solicitat și alte cheltuieli aferente)
 3. Un concept succint al cursului + agenda preliminară

 

Aplicanții pot participa la concurs cu o ofertă ce va include serviciile pentru un singur training
sau pentru ambele.

În cazul în care sunteți disponibil/ă să răspundeți solicitării noastre, Vă rugăm respectuos să ne
prezentați oferta până la data de 10 iunie 2018, la adresa de e-mail: casmed.md@gmail.com.

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la AO „CASMED”, persoană de contact: Livia
Golovatiîi, tel.: +373 69834207