Concurs de selectare a unei echipe de experţi sau companii, care să elaboreze un studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din Regiunea de Dezvoltare Nord

Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” în parteneriat cu AO „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a unei echipe de experţi sau companii, care să elaboreze un studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din Regiunea de Dezvoltare Nord.

 

Regiunea de implementare vizează cele 11 raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord (Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei) și municipiul Bălți, în perioada de referință octombrie 2019 – septembrie 2021.

Mai multe informații despre proiect și partenerii de implementare puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md.

 

La concurs sunt invitate companii, organizaţii sau echipe de experţi, care vor participa la elaborarea unui studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din Regiunea de Dezvoltare Nord, în conformitate cu Termenii de referință.

În cadrul concursului, prioritate se va da consultanților care au experiență de lucru cu organizațiile societății civile şi experienţă în elaborarea unor studii similare.  

 

Oferta va include:

 

Oferta tehnică şi oferta financiară se vor expedia la adresa AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa casmed.eusuport@gmail.com.

 

Mai multe detalii privind condiţiile de participare găsiţi în Instrucțiune pentru ofertanți.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 25 februarie 2020, ora 17.00.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 5 martie 2020 despre rezultatul concursului.

 

Persoană de contact: Natalia Postolachi, casmed.eusuport@gmail.com, tel: 0231 2 76 74; 0 69 560 259.

 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.