Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de editare, machetare și publicare a Studiului ”Situația Organizațiilor Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Nord”

Proiect finanțat de Uniunea Europeană (1)

Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” în parteneriat cu AO „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a unei companii care să presteze servicii de editare, machetare şi publicare a Studiului „Situația Organizațiilor Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Nord”.

 

La concurs sunt invitate companii, pentru prestarea serviciilor de editare, machetare și publicare a Studiului ”Situația Organizațiilor Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Nord”. 

 

Mai multe informații despre proiect și partenerii de implementare puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md.

 

Conținutul ofertei:

Nr

Produsul

Caracteristici

Cantitatea

Preț unitar MDL, cota TVA 0

Vsloarea totală MDL

Termenul de predare

1.

Servicii editare

Prelucrarea manuscrisului:

75 pagini- în limba română;

75 pagini- în limba rusă;

1

 

 

1

 

 

 

2.

Servicii machetare

Format A4 210×297 mm, color:

75 pagini- în limba română;

75 pagini- în limba rusă;

 

 

1

1

 

 

 

3.

Servicii tipar

Format A4 210×297 mm, interior policromie/ hîrtie cretată mată 120 gr, culori 4+1, copertă hîrtie cretată de 350 gr., policromie exterior, culori 5+1; thermobinder;

În limba română:

În limba rusă:

 

 

 

 

 

850

150

 

 

 

 

Cerințe minime de calificare:

La concurs vor fi admise companiile care au o experiență de cel puțin 1 an în prestarea de servicii solicitate.

 

Dosarul de aplicare va conține:

  1. Oferta financiară, care va include costurile pentru serviciile de editare, serviciile de machetare și serviciile de tipar; o scurtă descriere a companiei și a experienței de activitate în domeniul cerut în solicitare;
  2. Indicarea obligatorie a termenului de execuție și livrare;
  3. Indicarea obligatorie a faptului că contractantul poate livra aceste servicii la cota TVA 0%;
  4. Oferta financiară se va prezenta în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu cota TVA 0% (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

 

Cerințe față de oferta financiară:

  1. Ofertantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în valută națională, cu indicarea costurilor pentru fiecare serviciu, conform Conținutului ofertei;
  2. Oferta trebuie să includă prețul la cota TVA 0% (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

 

Criterii de selecție a ofertantului:

 – Experiența ofertantului, referințe;

 – Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.

 

Dosarul completat în limba română va fi expediat la următoarea adresă:

 

Dosarul de concurs va fi expediat în original la adresa: AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau scanat prin e-mail la adresa casmed.eusuport@gmail.com, cu subiectul: „Cerere de oferte servicii de editare, machetare şi publicare”.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 23 august 2020.

 

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 02 septembrie 2020 despre rezultatul concursului.

 

Persoană de contact: Natalia Postolachi, casmed.eusuport@gmail.com, tel: 0231 2 76 74; 0 69 560 259.

 

Notă: Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.