Concurs: Achiziționare servicii de evaluare participativă a serviciilor în 6 instituții medicale

Asociația Obștească „CASMED” este în căutarea unei companii/grup de experți care va realiza evaluarea participativă în incinta a 6 instituții medicale-pilot pe parcursul anilor 2021 – 2022, în vederea identificării nevoilor și provocărilor la nivel de asistență medicală oferită și mecanisme de responsabilizare socială.

Următoarele instituții medicale vor fi parte a procesului de evaluare:

 1. Spitalul Clinic Bălți
 2. Spitalul Raional Edineț
 3. Spitalul Raional Florești
 4. Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”
 5. Spitalul Raional Drochia „N. Testemițanu”
 6. Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”

 

Evaluarea se va realiza cu aplicarea instrumentului de Community Score Card (CSC), pus la dispoziție de către echipa de proiect.

 

Context

În anul 2019 Crucea Roșie din Elveția a demarat implementarea proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, parte a programului „Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate”, desfășurat în comun cu Banca Mondială, cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED” și Asociația Obștească „HOMECARE” în 5 cinci raioane-pilot din nordul țării (Bălți, Drochia, Edineț, Florești, Soroca).

Scopul general al proiectului este să contribuie la asigurarea cu servicii medicale de calitate cu o protecție financiară adecvată a populației Republicii Moldova prin dezvoltarea și aplicarea mecanismelor de responsabilizare socială.

 

În 2020, parte a obiectivului 1 al proiectului, instrumentul de Community Score Card a fost pre-testat în instituțiile sus-menționate. Rolul instrumentului de CSC a fost de a facilita analiza serviciilor și activității instituțiilor-țintă prin prisma conceptului de Responsabilizare socială, cu scopul de a evidenția nevoile și lacunele în procesul de planificare și prestare a asistenței medicale de către instituție și de a identifica soluții în mod participativ, cu implicarea diferitor categorii de actori-cheie.

 

Instrumentul urmează a fi instituționalizat și aplicat în bază anuală de către instituțiile medicale-pilot, cu extinderea ulterioară a aplicării acestuia în alte instituții medicale din țară începând cu anul 2023.

 

Rezultatele evaluării vor fi utilizate de către instituțiile medicale pentru elaborarea/ajustarea planurilor de intervenție în vederea îmbunătățirii calității asistenței medicale, monitorizării progresului la nivel de diferite aspecte specifice activității instituției, consolidării mecanismelor de responsabilizare socială existente în cadrul instituției și fortificării comunicării cu diferiți actori-cheie.

 

Sarcini și responsabilități

 1. Analiza de birou (Desk review)
 2. Organizarea ședințelor comune de planificare
 3. Organizarea discuțiilor focus-grup
 4. Chestionarea pacienților
 5. Organizarea interviurilor în profunzime
 6. Analizarea și interpretarea datelor
 7. Elaborarea rapoartelor de evaluare
 8. Instruirea inițială și continuă a facilitatorilor
 9. Organizarea ședințelor de prezentare publică a rapoartelor de evaluare
 10. Monitorizarea implementării planurilor de acțiuni

 

Informații detaliate despre sarcinile propuse vedeți în Termenii de referință.

 

Termeni de realizare

Sarcina va fi realizată în perioada Februarie 2021 – Decembrie 2022.

 

Condiții pentru participare la concurs

La concurs sunt admise atât companii cât și experți, care pot demonstra experiență în domeniul de activitate aferent sarcinii propuse și întrunesc următoarele condiții:

 • cel puțin 7 ani de experiență demonstrată în desfășurarea de studii de specialitate în domeniul social și medical;
 • calitate în muncă, inițiativă și creativitate, inclusiv flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor proiectului;
 • capacitatea de a implica un număr adecvat de personal instruit și calificat pentru realizarea sarcinii în corespundere cu cerințele Termenilor de referință;
 • flexibilitate;
 • o bună cunoaștere a domeniului de sănătate va constitui un avantaj;
 • abilități excelente de comunicare în limbile română și rusă;
 • abilități excelente de scriere și prezentare în limba engleză;
 • abordarea de lucru sensibilă la gen și conflict.

 

Important: Echipa aplicantului trebuie să includă obligatoriu un expert (ă) cu experiență demonstrată de lucru în domeniul de sănătate, care va fi implicat (ă) la etapa de elaborare a rapoartelor de evaluare.

Toate aspectele logistice specifice activităților expuse în sarcină (transportul, cazarea, pauzele de cafea/prânz, rambursarea transportului, traduceri, altele) vor fi acoperite de către Aplicant și trebuie reflectate în propunerea tehnică și financiară a acestuia.

Echipa de proiect împreună cu instituțiile medicale vizate va asigura suport informațional și de alt gen necesar pentru buna desfășurare a evaluării.entitate juridică locală înregistrată oficial (pentru organizații);

 

Dosarul de participare la concurs va include:

 • Profilul /CV-ul aplicantului;
 • CV-ul persoanei /lor responsabile de prestarea nemijlocită a serviciilor;
 • Argumentarea oportunității selectării companiei/expertului;
 • Oferta financiară elaborată în MDL, la cota TVA 0%, cu specificarea costurilor pentru fiecare livrabil/sarcină
 • O scrisoare de recomandare din partea a 2-3 instituții, companii private, organizații beneficiare.

 

Termenul-limită de prezentare a ofertei: 14 Februarie 2021, ora 18.00.

Oferta se va expedia în formă scanată la adresa de emailcasmed.SAccproject@gmail.com cu tema mesajului „Evaluare participativă în sănătate”.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Pentru informații suplimentare contactați: Livia Golovatîi, coordonator de proiect: tel. 069834207, email: casmed.SAccproject@gmail.com.