Cerere de oferte pentru achiziționarea unui autovehicul

Asociația Obștească „CASMED” lansează invitația pentru participarea la concursul de achiziționare a unui autovehicul.

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul contractului: contract de furnizare autovehicul, care va fi utilizat în activitatea organizației.

Criteriile minime de selecție și criteriile de evaluare sunt indicate în SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (indicată în tabelul indicat mai jos).

 

2. CONSIDERAȚII GENERALE

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta tehnică și oferta financiară.

Pentru participarea la concurs for fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini criteriile din specificația tehnică.

La evaluarea ofertei tehnice vor fi luate în calcul doar criteriile de evaluare din specificația tehnică.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Nu se admit oferte parțiale. Nu sunt luate în considerare oferte incomplete.

 

3. EVALUAREA OFERTELOR: CONSIDERAȚII DE CALITATE ȘI COST

Ponderea calității ofertei tehnice și a ofertei financiare în punctajul total este de 70% și respectiv 30%.

Evaluarea ofertelor va fi efectuată de către comisia de selecție, iar câștigătoare va fi declarată oferta care va acumula cel mai mare punctaj.

 

4. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

 

Pregătirea ofertei tehnice

Propunerea tehnică va conține o descriere a automobilului și va include toate caracteristicile din specificația tehnică ), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.

 

Pregătirea ofertei financiare

Oferta financiară va fi prezentată în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA inclus.

Oferta va include obligatoriu condițiile de garanție și termenul de livrare a automobilului.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă.  

 

Depunerea ofertelor

Oferta tehnică şi oferta financiară pot fi expediate după cum urmează:

  • prin curier sau poștă la adresa AO „CASMED” str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova. Plicul cu ofertele va include următoarea informaţie: Numele şi adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă tehnică/financiară pentru achiziționarea automobilului.
  • pe e-mail: casmed.md@gmail.com, cu mențiunea: Ofertă tehnică/financiară pentru achiziționarea automobilului.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 21 aprilie 2021, ora 23:59.

 

Toate paginile ofertei trebuie să fie semnate si numerotate de o persoană autorizată a Ofertantului. Ofertantul acceptă ca AO „CASMED” să multiplice pentru uz intern oferta prezentată.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 30 zile calendaristice de la data depunerii.

 

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0 69 560 259, sau la adresa de e-mail: casmed.md@gmail.com, persoana de contact Natalia Postolachi.

 

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

MOTORIZARE

 

Criteriu minim de selecție

Criteriu de evaluare

tip carburant:

DIESEL

 

capacitate cilindrica, (cm3):

> 1400

 

puterea motorului, (cp):

> 90

 

cuplu maxim (Nm) / turații motor (rpm):

> 220/1500

 

NORMA DE POLUARE

 

 

 

norma de poluare

EURO 5, EURO 6

 

CUTIE DE VITEZE

 

 

 

tip:

mecanică

 

nr. trepte:

cel puțin 5

 

DIMENSIUNE PNEURI

 

 

 

dimensiune pneuri

R15, R16

 

NUMĂR DE LOCURI

 

 

 

locuri

5

 

CAROSERIE

 

 

 

garda la sol (mm):

> 120

 

volum portbagaj normal / extins (litri):

> 800 / 1500

 

nr. uși:

5

 

înălțime deschidere ușă spate (mm)

> 800

 

lățime deschidere ușă spate (mm)

> 1100

 

INDICATORI DE EXPLOATARE

 

 

 

masa utilă (kg), inclusiv șoferul

> 600

 

consum mixt (litri/100 km)

< 5,5

 

capacitatea rezervorului de combustibil  (litri):

> 50

 

CULOAREA

 

 

 

Albă