Asociația Obștească „CASMED” a lansat proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”

În perioada 11 – 28 noiembrie AO „CASMED” a organizat sesiuni de prezentare a proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” în mun. Bălți și raioanele Edineț, Drochia, Soroca și Florești. La eveniment au participat circa 200 participanți – reprezentanți ai spitalelor raionale și municipale, Centrelor Medicilor de familie, Centrelor de sănătate, APL-lor, ONG-lor, instituțiilor publice /private și mass-media, cărora li s-au prezentat obiectivele și intervențiile proiectului, precum și modalitățile prin care se vor putea implica în promovarea unor servicii de sănătate mai bune.

 

Scopul proiectului este de a sprijini eforturile instituțiilor medicale din raioanele –pilot în a oferi servicii de sănătate calitative, cu acoperire financiară adecvată, prin dezvoltarea și implementarea mecanismelor de responsabilizare socială. Pentru a atinge obiectivul propus, proiectul va analiza instrumentele prin care instituțiile medicale colectează părerea pacienților cu privire la calitatea serviciile oferite și va implica actorii comunitari în procesul de îmbunătățire a acestora.  

 

O altă intervenție importantă a proiectului constă în sporirea gradului de informare al pacienților, astfel încât aceștia să poată înțelege mai bine ce înseamnă o instituție medicală, ce drepturi si responsabilități au în calitate de pacient și cum pot participa la luarea deciziilor în ceea ce privește serviciile de sănătate. În acest sens vor fi create Grupuri de pacienți în fiecare raion, care vor avea rolul unor “prieteni critici” ai instituțiilor medicale. Grupurile de pacienți vor fi instruite, vor participa la schimburi de experiență, vor fi implicate în activități de informare, contribuind astfel la promovarea unor servicii de sănătate mai bune. „În opinia mea acest proiect este foarte benefic. Crearea grupurilor de pacienți va spori responsabilitatea cetățenilor față de propria sănătate, aceștia vor fi într-o conlucrare mai deschisă cu personalul medical, astfel se vor rezolva mai ușor multe probleme”, susține Ludmila Capcelea, vice-director Spitalul raional Florești.

 

De asemenea, proiectul își propune să consolideze colaborarea dintre societatea civilă, factorii de decizie și instituțiile medicale prin crearea unei platforme de dialog la nivel de raion. Acest obiectiv va fi realizat prin organizarea diferitor activități de lucru în rețea, ateliere, elaborarea planurilor comune de acțiuni și inițiative de Lobby&Advocacy, pentru ca provocările identificate în regiune să devină subiecte de interes pe agenda instituțiilor de stat din sănătate. „Am notat 3 lucruri importante pe care și le propune proiectul în cauză: transparență, implicare și dialog. Cred că proiectul este o inițiativă binevenită și de interes, care va crea punți de legătură între pacienți și instituțiile medicale”, menționează Oleg Rozimovschii, primar com. Dărcăuți, r. Soroca.

 

Proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” va fi implementat de către Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED”  și Asociația Obștească „HOMECARE” din Chișinău în perioada mai 2019 – aprilie 2023. Chișinău), cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).