Anunț de angajare pentru poziția RESPONSABIL POLITICI și ADVOCACY (part time)

AO «CASMED» anunță concurs pentru ocuparea postului RESPONSABIL POLITICI și ADVOCACY (part time) în mun. Chișinău.

Responsabilități principale:
 Elaborarea strategiei de lobby și advocacy;
 Sprijin echipei de proiect la implementarea strategiei de lobby și advocacy;
 Îndeplinirea sarcinilor organizatorice, logistice și de altă natură, inclusiv comunicare și relații de parteneriat, legate de implementarea strategiei de lobby și advocacy;
 Identificarea oportunităților pentru influențarea factorilor de decizie;
 Stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu partenerii-cheie și cu alți actori comunitari, inclusiv ONG-uri, ministere, instituții și experți din domeniul social și al sănătății, jurnaliști și finanțatori;
 Participarea la grupuri de lucru cu ministerele de resort, instituții și experți din domeniul social și al sănătății pentru revizuirea politicilor și a documentelor.

Cerințe faţă de candidaţi:
 Studii universitare de preferat în următoarele domenii: științe sociale, drept, medicină, sănătate publică,politici publice;
 Experienţă minim 3 ani în advocacy și portofoliu relevant de inițiative anterioare de advocacy din care să reiasă buna cunoaștere a domeniului și exemple de activități de advocacy coordonate în raport cu autoritățile (locale, centrale, Parlament);
 Experiența în activități de lobby în raport cu sectorul business;
 Experiența în producerea de materiale de politici;
 Personalitate pozitivă și convingătoare;
 Abilități de negociere, dezvoltarea de relații și de comunicare;
 Aptitudini de analiză, planificare și organizare;
 Entuziasm, seriozitate și spirit de inițiativă;
 Cunoașterea limbii Române și Ruse;
 Cunoașterea limbii Engleze constituie un avantaj;
 Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Beneficii:
 Mediu de lucru atractiv şi echipă tînără şi dinamică;
 Posibilitatea de implicare activă în proiectele asociaţiei;
 Posibilitatea de formare şi instruire permanentă.

Durata angajării: iunie – decembrie 2017, cu posibilitatea prelungirii contractului până în decembrie 2020.

Persoanele interesate pot transmite CV-ul și scrisoarea de intenție, în care să fie descrise două strategii de advocacy elaborate și implementate, pe adresa: ngo_casmed@yahoo.com până pe data de 28 mai 2017.

Misiunea AO «CASMED»: Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pentru diferite categorii de beneficiari prin sporirea accesului la servicii de calitate și promovarea dezvoltării comunitare.

Viziunea AO «CASMED»: O comunitate activă și sănătoasă, cu acces egal la servicii de calitate. AO «CASMED» se doreşte a fi un centru de excelentă pentru profesionişti din domeniul îngrijirilor comunitare.

Aria de activitate: Asociația Obștească «CASMED» îşi desfășoară activitatea în mun. Bălți și în peste 35 de comunităţi din raioanele Râșcani, Făleşti, Sângerei, Florești, Drochia, Rezina, Șoldănești, Soroca și Glodeni.