Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de editare, machetare, publicare

Asociația Obștească „CASMED” în parteneriat cu AO „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de editare, machetare și publicare a Ghidului de bune practici.

Mai multe informații despre proiect și partenerii de implementare puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md.

La concurs sunt invitate companii, pentru prestarea serviciilor de editare, machetare și publicare a Ghidului de bune practici, conform Termenilor de referință.

 

Cerințe minime de calificare:

La concurs vor fi admise companiile care au o experiență de cel puțin 1 an în prestarea serviciilor solicitate.

 

Dosarul de aplicare va conține:

  1. Oferta financiară, care va include costurile pentru serviciile de editare, serviciile de machetare și serviciile de tipar; o scurtă descriere a companiei și a experienței de activitate în domeniul cerut în solicitare;
  2. Indicarea obligatorie a termenului de execuție și livrare;
  3. Indicarea obligatorie a faptului că contractantul poate livra aceste servicii la cota TVA 0%;
  4. Oferta financiară se va prezenta în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu cota TVA 0% (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

 

Cerințe față de oferta financiară:

  1. Ofertantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în valută națională, cu indicarea costurilor pentru fiecare serviciu, conform Conținutului ofertei;
  2. Oferta trebuie să includă prețul la cota TVA 0% (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

 

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa casmed.eusuport@gmail.com.

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 03 august 2021.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 12 august 2021 despre rezultatul concursului.

 

Persoană de contact: Natalia Postolachi, casmed.eusuport@gmail.com, tel:0 69 560 259.

 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO „CASMED”.