Extinderea şi consolidarea serviciilor integrate socio-medicale de îngrijiri la domiciliu în raionul Edineţ

Perioada de implementare: Iulie 2019 – Decembrie 2019

Bugetul proiectului: 15,000 EUR

Donator: Republica Cehă prin Programul „Cooperarea Cehă de Dezvoltare”

Obiectiv general: Îmbunătățirea sănătății și bunăstării persoanelor vulnerabile  (persoanele în vârstă, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități).

Obiective specifice:

O1. Creșterea accesului la serviciile de îngrijiri integrate socio-medicale la domiciliu pentru persoanele în etate sau cu dizabilități din or. Edineț;

O2. Îmbunătățirea calității serviciilor integrate socio-medicale de îngrijiri la domiciliu;

O3. Sporirea gradului de conștientizare a societății în legătură cu necesitățile de îngrijiri socio-medicale la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități și în etate .