COVID-19: Reziliența și sustenabilitatea societății civile

ue                    uu

Acest proiect este finanțat       

 de Uniunea Europeană                                                                                                                                                                      

 

COVID-19: Reziliența și sustenabilitatea societății civile

Perioada de implementare: Septembrie 2020 – Decembrie 2020

 

Bugetul Proiectului  : 7.000 Euro

 

Finanțat de: Uniunea Europeană

 

Implementat de: ERIM

 

Obiectiv General:  Creșterea nivelului de reziliență a organizației CASMED pentru a spori  accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale și medicale în contextul pandemiei de COVID-19.  

 

Activități: Laboratorul de inovații sociale va fi dotat cu echipament necesar pentru asigurarea instruirilor online a angajaților (tablă interactivă, proiector, cameră web, microfon, boxe). Ulterior vor fi efectuate două instruirii online cu subiectele ”Reducerea stresului la locul de muncă” și Metode de prevenire împotriva infectării cu virusul COVID-19” pentru angajații CASMED.

 

Activitățile de mai sus contribuie la modernizarea bazei tehnico-materiale a organizației, dezvoltarea competențelor digitale în rândul personalului, precum și creșterea nivelul de reziliență a organizației CASMED pentru a păstra livrarea de servicii către grupurile vulnerabile în contextul pandemiei de COVID-19.