GRANTURI ACORDATE ÎN ANUL FINANCIAR 2017

Direcția strategică „Construirea unei societăți sănătoase”

Program de granturi privind dezvoltarea sectorului de îngrijiri comunitare

Scopul programului este de a dezvolta capacitățile societății civile privind prestarea serviciilor socio-medicale calitative de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici și adulți cu dizabilități.

Au fost oferite granturi în valoare de 1.455.745 lei

Beneficiari: AO „Andromeda”; AO „Bella Getica”; AO „Caritate-Echimăuți”; AO „Gutta”; AO „Messia”; AO „Speranța”; AO „Prudenss”; AO „Renașterea”; AO „Părinților și Pedagogilor Sîrcoveanul”; AO „Părinților și Pedagogilor Tăhnăuți”; AO „Asociația Comunitară Locală Pelenia”;  AO „Cuget”; AO  „Favorit”; AO „Pro Asistență și Dezvoltare Comunitară”; AO „Pro Comunitate Băhrinești”; AO „Sat Modern”; AO „Vatra Străbună”; AO „Vitorul”

Programul este implementat prin intermediul proiectului „Dezvoltarea serviciilor socio-medicale de îngrijiri la domiciliu” finanțat de Fundația Elvețiană HEKS/EPER și proiectului „Îmbătrânire și sănătate” finanțat de Crucea Roșie din Elveția.

 

 

Direcția strategică „Construirea unei societăți active”

Programul de granturi mici pentru sprijinirea unei comunități prietenoase vârstnicilor

Scopul programului este de a finanța inițiative prietenoase vârstei din cadrul localităților partenere ale proiectului „Îmbătrânire și sănătate” implementat în parteneriat cu HelpAge International cu susținerea Crucii Roșii din Elveția.

Perioada implementării: 10.09.2017 – 30.04.2018

Suma totală a granturilor: 138.617 lei

 

Proiectul „Parc de recreere  și odihnă  în s. Cobîlea”

Beneficiar: AO „Bella Getica”, s. Cobîlea, r. Șoldănești

Costul proiectului: 83250 lei

Suma grantului: 61.500 lei

Scopul proiectului: Creşterea calităţii vieţii pentru 2600 de locuitori ai satului Cobîlea pînă la finele anului 2018

 

Proiectul „Modernizarea și dotarea pieței locale din s. Sîrcova”

Beneficiar: Primăria comunei Sîrcova, r. Rezina

Costul proiectului: 150.681 lei

Suma grantului: 77.117 lei

Proiectul urmăreşte asigurarea dezvoltării durabile și creșterii dinamismului economic în comuna Sîrcova.