Lansarea Rețelei Naționale a Seniorilor Activi din Moldova

Tendința de îmbătrânire a populației în Republica Moldova sporește importanța de a promova îmbătrânirea activă și de a încuraja persoanele în etate să participe pe cât de mult posibil în viaţa socială a comunității.

 

În acest sens, astăzi, 20 decembrie curent, a fost lansată Rețeaua Națională a Seniorilor Activi din Moldova – o platformă de comunicare și schimb de experiență privind îmbătrânirea activă și sănătoasă în rândurile vârstnicilor. Fondatori ai rețelei sunt 12 grupuri comunitare de seniori din regiunea de nord și centru a țării, care s-au întrunit în mun. Bălți la ședința de constituire a rețelei.

 

Ideea creării Rețelei Naționale a Seniorilor a fost gândită încă în luna iulie 2019, atunci când seniorii s-au întâlnit în cadrul unui schimb de experiență.  În timp, ideea a prins mai multă viață și culoare, așa încât membrii grupurilor de seniori au conturat trei obiective majore pe care intenționează să le realizeze prin intermediul rețelei:

 

–          Îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă prin valorificarea potențialului vârstnicilor;

–          Promovarea participării și a incluziunii sociale a persoanelor vârstnice, inclusiv a comunităților prietenoase vârstei;

–          Consolidarea și extinderea Rețelei Naționale a Seniorilor Activi din Moldova.

 

 „Rețeaua va deschide perspective pentru toți vârstnicii din Moldova care doresc să fie utili și să aducă un plus valoare în viața sa și cea a comunității din care fac parte. Invităm și alte grupuri de seniori să adere la această inițiativă”, susține Galina Spataru, coordonatorul Grupului Comunitar de Seniori din s. Viișoara, r-nul Edineț.

 

Grupurile Comunitare de Seniori au fost dezvoltate cu sprijinul financiar al diferitor donatori, precum Fundația Elvețiană HEKS, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Crucea Roșie din Elveția, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar și a autorităților publice locale.