Concurs de selectare a expertului/grupului de experți pentru elaborarea POLITICII RESURSELOR UMANE

Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” în parteneriat cu AO „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a expertului/grupului de experți pentru elaborarea POLITICII RESURSELOR UMANE

Mai multe informații despre proiect și partenerii de implementare puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md.

 

La concurs sunt invitați experți individuali/grupuri de experți pentru elaborarea POLITICII RESURSELOR UMANE, în conformitate cu Termenii de referință.

 

Dosarul de aplicare

  • Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:
  • Scrisoarea de motivare (explicarea modului în care solicitantul răspunde la cerințele de calificare), cu includerea linkurilor/informațiilor a sarcinilor similare realizate anterior;
  • CV-ul persoanei/persoanelor cheie implicate;
  • Propunerea tehnică (metodologia), care va include descrierea unei viziuni asupra realizării sarcinilor;
  • Indicarea obligatorie a termenului de execuție și livrare;
  • Propunerea financiară se va prezenta în monedă națională (MDL).
  • Persoanele interesate vor indica în ofertă onorariul propus, suma netă.
  • Din partea grupului de experți se depune o singură ofertă. În ofertă se vor anexa CV-ul experților implicați și se va indica numele expertului coordonator.

 

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa casmed.eusuport@gmail.com.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 20 iunie 2021.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 25 iunie 2021 despre rezultatul concursului.

 

Persoană de contact: Natalia Postolachi, casmed.eusuport@gmail.com, tel:0 69 560 259.

 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”.