Asociația Obștească „CASMED” invită să aplice persoanele interesate pentru poziția de Coordonator / coordonatoare de proiect în mun. Bălți

 

Cerințe faţă de candidaţi:

 • Studii superioare în domeniul juridic, social, pedagogic sau medical;
 • Capacități bune de comunicare scrisă și orală în limba engleză;
 • Capacități excelente de planificare, coordonare și monitorizare;
 • Capacități bune de scriere a proiectelor;
 • Experiență profesională în elaborarea rapoartelor de monitorizare/evaluare și a altor documente justificative; 
 • Competențe de facilitare / livrare a instruirilor;
 • Capacitatea de stabilire a priorităților și de obținere a rezultatelor sub presiune;
 • Capacitatea de a lucra în mod eficace într-o echipă multidisciplinară;
 • Capacitatea de utilizare a echipamentelor electronice de birou și a aplicațiilor aferente (procesare de text, foi de calcul, prezentări, comunicare electronică, internet etc.);
 • Inițiativă, atenție la detalii, capacitatea de a păstra confidențialitatea, integritate și discreție;
 • Cunoaşterea în detaliu a pachetului Microsoft Office;
 • Permis de conducere cat. B și experiență de condus automobilul min. 1 an;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
 • Experienţa pe o poziţie similară constituie un avantaj.

 

Responsabilități principale:

 • Coordonarea adecvată a tuturor activităţilor în conformitate cu planul proiectului;
 • Colectarea datelor şi monitorizarea rezultatelor şi indicatorilor de performanţă ai proiectului;
 • Elaborarea rapoartelor narative şi financiare;
 • Menținerea relaţiilor de colaborare cu partenerii de proiect;
 • Monitorizarea activității partenerilor locali din regiune.

 

Beneficii:

 • Mediu de lucru atractiv şi echipă tînără şi dinamică;
 • Posibilitatea de implicare activă în proiectele asociaţiei;
 • Posibilitatea de formare şi instruire permanentă.

 

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa de email: ngo_casmed@yahoo.com, indicând poziția la care aplică până pe data de 15 august.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.