Societatea civilă din mediul rural – actor proactiv în furnizarea și dezvoltarea de servicii comunitare și promovarea integrării europene

Perioada de implementare: 01.08.2014 – 31.05.2018

Bugetul proiectului: 74’560 USD

Donator: Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul programului “Parteneriate pentru O Societate Civilă Durabilă în Moldova”, administrat de FHI 360 Moldova.

Proiectul se concentrează pe consolidarea rețelei ONG-urilor prestatoare de servicii comunitare în zona de Nord a țării.

Obiective ale proiectului:

  • Facilitarea parteneriatului între ONG-urile din mediul rural și administrația publică locală și / sau regională privind contractarea serviciilor sociale în comunitățile rurale;
  • Consolidarea competențelor organizațiilor societății civile din mediul rural în prestarea de servicii sociale la domiciliu;
  • Sporirea vizibilității organizațiilor societății civile și creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la nevoile persoanelor în vârstă;
  • Promovarea integrării europene a Republicii Moldova.