Societatea civilă din mediul rural – actor proactiv în furnizarea și dezvoltarea de servicii

Proiectul este finanţat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internaționala (USAID) prin intermediul programului “Parteneriate pentru O Societate Civilă Durabilă în Moldova”, administrat de FHI 360. Perioada de implementare a proiectului este 36 de luni, începînd din 01.08.2014 şi pînă la 30.07.2017. Bugetul total al proiectului este de $30’000.

Scopul proiectului este de a consolida rețeaua între ONG-urile furnizorii de servicii comunitare din regiunea de nord a Republicii Moldova.

Prin abilitățile dobândite și instrumentele dezvoltate, aceste organizații vor putea să răspundă mai eficient la nevoile comunității, să atragă resurse pentru susţinerea proiectelor sociale, să inițieze parteneriate cu autoritățile locale pentru o gestionare eficientă a resurselor locale.

O strategie de lobby și advocacy va fi elaborată în cadrul rețelei pentru a îmbunătăți prestarea serviciilor comunitare și a spori finanțarea lor de către autoritățile centrale şi locale.