Servicii comunitare de îngrijire la domiciliu şi îmbătrînire activă

Proiectul se concentrează pe educație pentru sănătate și promovare a sănătății, cît şi asigurarea cu servicii integrate de îngrijire la domiciliu a persoanelor vulnerabile din zona de Nord-Est a Republicii Moldova. Proiectul se află în curs de implementare, beneficiind de finanţare de la Crucea Roşie din Elveţia. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, începînd din 01.01.2014 şi pînă la 31.12.2016. Bugetul total al proiectului este de 849’441 Euro. Proiectul este implementat în parteneriat cu organizaţia Help Age Internaţional.

Principalele componente ale proiectului:
Ingrijirea la domiciliu oferită persoanelor în varsta, prin care asistenţi medicali şi lucrători sociali efectuează vizite regulate la domiciliul bătrînilor suferind de diverse afecţiuni, pentru a-i sprijini la menajul locuintei, ingrijirea şi igiena corporală, pregatirea şi servirea mesei sau chiar la cumparaturile zilnice.

Pe lîngă serviciile medico-sociale de îngrijire prestate la domilciliu, proiectul are şi o componentă educaţională care îşi propune  promovarea unei imagini a vîrstnicilor ca persoane active, dornice şi capabile de o viaţa socială normală, în ciuda dificultăţilor materiale sau medicale pe care le întampină. Acest lucru va fi realizat prin organizarea diverselor activități, in vederea promovarii creativitatii si atitudinii pro-sociale la varsta senioratului.