Îmbătrânire Activă și Sănătoasă

Durata proiectului: Aprilie 2019 – Octombrie 2019

Donator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare,

Bugetul proiectului: 12,866.00 EUR

Scop: Sporirea gradului de integrare și participare a persoanelor în etate în viața comunităților țintă.

Obiective:

  • Sporirea integrării și participării active a persoanelor în vârstă în comunitățile țintă;
  • Facilitarea elaborării planurilor de activitate a grupurilor de seniori;
  • Sprijinirea grupurilor de seniori în implementarea de inițiative comunitare ce răspund nevoilor persoanelor în etate.