Eliminarea decalajelor dintre generații în mediul rural din nordul Moldovei

Proiectul este susținut financiar de către Programul de granturi mici al Corpului Păcii. Perioada de implementare a proiectului este 6 de luni, începînd din 01.05.2014 şi pînă la 31.10.2014. Bugetul total al proiectului este de $3’440.

Scopul acestui proiect este de a spori implicarea  tinerilor în viața comunități pentru soluționarea unor probleme  cu care se confruntă localitățile rurale din nordul Moldovei.

Proiectul se axează pe două grupuri țintă, acestea fiind: 63 de tineri și 9 ONG-uri din comunități rurale.  Pentru tineri ne-am propus:  să dezvoltăm spiritul de voluntariat în comunitățile rurale; să dezvoltăm abilități de atragere de fonduri nerambursabile și nu în ultimul rînd, să antrenăm spiritul de liderism și suport în rîndurile tinerilor.

Obiectivele stabilite pentru ONG-uri sunt: dezvoltarea unui program de voluntariat în organizațiile nonguvernamentale din comunitățile rurale; dezvoltarea abilitatilor de atragere și gestionare de fonduri și desigur dezvoltarea calităților de lider în comunitate.