Granturi acordate în anul financiar 2018

Direcția strategică „Construirea unei societăți sănătoase”

Program de granturi privind dezvoltarea sectorului de îngrijiri comunitare

Scopul programului este de a dezvolta capacitățile societății civile privind prestarea serviciilor socio-medicale calitative de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici și adulți cu dizabilități.

Au fost oferite granturi în valoare de 1.341.475 lei

Beneficiari: AO „Bella Getica”; AO „Caritate-Echimăuți”; AO „Speranța”; AO „Prudenss”; AO „Renașterea”; AO „Părinților și Pedagogilor Sîrcoveanul”; AO „Cuget”; AO  „Favorit”; AO „Pro Asistență și Dezvoltare Comunitară”; AO „Pro Comunitate Băhrinești”; AO „Vatra Străbună”; AO „Vitorul”

Programul este implementat prin intermediul proiectului „Dezvoltarea serviciilor socio-medicale de îngrijiri la domiciliu” finanțat de Fundația Elvețiană HEKS/EPER și proiectului „Îmbătrânire și sănătate” finanțat de Crucea Roșie din Elveția.

 

 

Direcția strategică „Construirea unei societăți active”

Programul de granturi mici pentru sprijinirea unei comunități prietenoase vârstnicilor

Scopul programului este de a finanța inițiative prietenoase vârstei din cadrul localităților partenere ale proiectului „Îmbătrânire și sănătate” implementat în parteneriat cu HelpAge International cu susținerea Crucii Roșii din Elveția.

Perioada implementării: 28.05.2018 – 31.12.2018

Suma totală a granturilor:

 

Proiectul „Renovarea scenei de vară”

Beneficiar: Primăria Pripiceni-Răzeși, r. Rezina

Costul proiectului: 80000 lei

Suma grantului: 60000 lei

Proiectul este predestinat pentru ridicarea nivelului de dezvoltare socio-culturală a comunei Pripiceni-Răzeși prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate (vârstnici, persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile) în viata socio-culturală a comunității și ţării.

 

Proiectul „Condiţii bune de odihnă pentru persoanele vârstnice din s. Cuşmirca, r. Soldăneşti”

Beneficiar: Primăria Cușmirca, r. Șoldănești

Costul proiectului: 104750 lei

Suma grantului: 64000 lei

Proiectul urmăreşte crearea condiţiilor favorabile pentru persoanele vârstnice, în număr de 550, din s. Cuşmirca, r. Şoldăneşti, prin integrarea vârstnicilor în diferite activităţi socio-culturale și de socializare în comunitate.

 

Proiectul „Cinișeuți – Comunitatea prietenoasă vârstnicilor”

Beneficiar: AO „Speranța”, s. Cinișeuți, r. Rezina

Costul proiectului: 149079, 61 lei

Suma grantului: 52268,142 lei

Scopul acestui proiect constituie amenajarea unui spaţiu în aer liber destinat activităţilor de socializare şi agrement a persoanelor în etate şi celorlalţi membri ai comunităţii din s. Cinișeuți.

 

Proiectul „Orășelul speranțelor”

Beneficiar: Primăria orașului Rezina

Costul proiectului: 218.000 lei

Suma grantului: 59.500 lei

Scopul acestui proiect este amenajarea unui spaţiu public în aer liber destinat activităţilor de agrement şi socializare, pentru persoanele în etate din orașul Rezina.

 

Proiectul „Crearea unui spațiu de odihnă și agrement în s. Olișcani”

Beneficiar: Primăria Olișcani, r. Șoldănești

Costul proiectului: 112.590 lei

Suma grantului: 67.632 lei

Scopul proiectului este crearea unui spaţiu de odihnă și agrement pentru 622 de persoane în etate din s. Olișcani.

 

Proiectul „Amenajarea  zonei  de  odihnă  și  agrement  pentru persoanele  în  etate și toti  membrii comunității”

Beneficiar: Primăria Sămășcani, r. Șoldănești

Costul proiectului: 109.260 lei

Suma grantului: 56.380 lei

Scopul proiectului crearea unui spațiu pentru comunicare, socializare, sport, și informare a persoanelor de diferite vârste, facilitând astfel, dialogul inter-generațional.