Termen extins pentru poziția responsabil politici și advocacy (part time) în mun. Chișinău

AO ,,CASMED,, anunță concurs pentru ocuparea postului RESPONSABIL POLITICI și ADVOCACY ( part time) în mun. Chișinău.

 

Responsabilități principale:

 •  Elaborarea strategiei de lobby și advocacy;
 •  Sprijin echipei de proiect la implementarea strategiei de lobby și advocacy;
 •  Îndeplinirea sarcinilor organizatorice, logistice și de altă natură, inclusiv comunicare și relații de parteneriat, legate de implementarea strategiei de lobby și advocacy;
 •  Identificarea oportunităților pentru influențarea factorilor de decizie;
 •  Stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu partenerii-cheie și cu alți actori comunitari, inclusiv ONG-uri, ministere, instituții și experți din domeniul social și al sănătății, jurnaliști și finanțatori;
 •  Participarea la grupuri de lucru cu ministerele de resort, instituții și experți din domeniul social și al sănătății pentru revizuirea politicilor și a documentelor.

Așteptări faţă de candidaţi:

 •  Studii universitare de preferat în următoarele domenii: științe sociale, drept, medicină, sănătate publică,politici publice;
 •  Experienţă minim 1 an în advocacy și portofoliu relevant de inițiative anterioare de advocacy din care să reiasă buna cunoaștere a domeniului și exemple de activități de advocacy coordonate în raport cu autoritățile (locale, centrale, Parlament);
 •  Experiența în activități de lobby în raport cu sectorul business;
 •  Experiența în producerea de materiale de politici;
 •  Personalitate pozitivă și convingătoare;
 •  Abilități de negociere, dezvoltarea de relații și de comunicare;
 •  Aptitudini de analiză, planificare și organizare;
 •  Entuziasm, seriozitate și spirit de inițiativă;
 •  Cunoașterea limbii Române și Rusă;
 •  Cunoașterea limbii Engleze constituie un avantaj;
 •  Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Beneficii:

 •  Mediu de lucru atractiv şi echipă tînără şi dinamică;
 •  Posibilitatea de implicare activă în proiectele asociaţiei;
 •  Posibilitatea de formare şi instruire permanentă.

 

Durata angajării: octombrie – decembrie 2017, cu posibilitatea prelungirii până în decembrie 2020.

Persoanele interesate pot transmite Curriculum Vitae și scrisoarea de intenție, în care să fie descrise două strategii de advocacy elaborate și implementate, pe adresa: ngo_casmed@yahoo.com până pe data de 15 octombrie 2017.

 

Misiunea AO ,,CASMED,,

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pentru diferite categorii de beneficiari prin sporirea accesului la servicii de calitate și promovarea dezvoltării comunitare.

Viziunea AO ,,CASMED,,

O comunitate activă și sănătoasă, cu acces egal la servicii de calitate. AO ”CASMED” se doreşte a fi un centru de excelentă pentru profesionişti din domeniul îngrijirilor comunitare.