În Cehia, se practica un alt mod de gindire și abordare a problemelor în domeniul îngrijirilor la domiciliu

În capitala Cehiei, Praga, planificarea serviciilor sociale şi alocarea de fonduri pentru acestea se face împreună cu Primăria, beneficiarii şi organizaţiile prestatoare. Această noutate este unul din multele lucruri pe care le-au aflat reprezentanţii AO “CASMED” şi ai 7 ONG-uri partenere în cadrul unei vizite de studiu în Republica Cehă.
    Organizat în perioada 28 noiembrie – 5 decembrie, stagiul a fost găzduit de Diaconia ECCB – Centre of Humanitarian and Development Aid, partener al AO “CASMED” în cadrul proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu CASMED II”. Programul vizitei a fost unul intens şi util, incluzând mese rotunde, întâlniri cu specialişti şi responsabili din domeniul asistenţei sociale şi medicale, a îngrijirilor la domiciliu, reprezentanţi ai societăţii civile.
    Pe parcursul vizitei participanţii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu sistemele social şi medical din Republica Cehă din punct de vedere al organizării, funcţionării şi finanţării acestora. Întâlnirea cu domnul Tomáš Klinecký, director al Departamentului de Sănătate, Asistenţă socială şi Prevenire în cadrul primăriei Praga, ne-a oferit o imagine clară asupra modelului ceh de planificare a serviciilor sociale şi a actorilor implicaţi în acest proces. Conform spuselor domnului Klinecký, în fiecare an resursele alocate de către Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale şi Ministerul Sănătăţii din Cehia pentru sectoarele menţionate sunt distribuite preponderent pentru satisfacerea necesităţilor unui anumit public-ţintă, care diferă de la an la an (ex. vârstnici cu demenţă şi Alzheimer, persoane dependente de droguri, copii cu dizabilităţi, etc.).
Un alt subiect discutat cu doamna Ludmila Kondelíková, preşedintele Asociaţiei de Îngrijiri la domiciliu din Praga, l-a constituit procesul de acreditare al organizaţiilor de stat şi non-guvernamentale în calitate de prestatori de servicii socio-medicale. Aici au fost menţionate criteriile de selecţie ale organizaţiilor aplicante, pachetul de documente necesare şi aspecte referitoare la monitorizarea ulterioară de către stat a organizaţiilor acreditate.
Deosebit de importantă pentru participanţi s-a dovedit a fi vizitarea Centrului Život 90 (Viața 90) din Praga, care oferă o paletă foarte variată de servicii pentru vârstnici. Unul din proiectele implementate – “Telefonul seniorilor” – oferă beneficiarilor posibilitatea de a discuta cu cineva, de a uita de singurătate şi de problemele din familie, de pierderea partenerului de viaţă, etc. Alt serviciu oferit de Život 90 – “Îngrijirea de urgență” – este orientat spre reducerea riscurilor de sănătate, sociale şi de siguranţă, la care sunt expuse persoanele în vârstă şi persoanele cu handicap. Beneficiarii serviciului sunt monitorizaţi 24 de ore din 24, au telefoane şi monitoare speciale care le asigură comunicarea cu echipa centrului.
     Clienţilor cu mai puţine probleme de mobilitate centrul le pune la dispoziţie ateliere tematice (pictură, ceramică, limbi străine, lectură, teatru), organizate regulat dimineaţa sau după-amiază şi prin intermediul cărora vârstnicii uită măcar pentru puţin timp de povara anilor şi a singurătății.
    De servicii asemănătoare vârstnicii (şi nu numai) din Praga pot beneficia în cadrul Centrului „Elpida”, o altă destinaţie planificată în programul vizitei de studiu. Printre proiectele implementate de organizaţie se numără „Linia pentru seniori”, cu aproximativ 30.000 persoane deservite pe an, „Computer pentru vârstnici”, „Ciorapi de la bunica”, „Old’s cool”, toate orientate spre reducerea sentimentului de marginalizare de care suferă reprezentanţii vârstei a treia, integrarea lor socială şi transferul de experienţă. La fel, directorul centrului „Elpida” şi-a împărtăşit experienţa în colectarea de fonduri şi organizarea campaniilor de sensibilizare.
    Vizitarea Centrului „Klamovka” în cea de-a treia zi a stagiului a oferit posibilitatea de a cunoaşte cum stau lucrurile într-un ONG ceh. În calitate de organizaţie non-guvernamentală “Klamovka” prestează servicii de asistenţă socială şi medicală la domiciliu seniorilor cu autonomie redusă, staff-ul centrului efectuând vizite regulate la beneficiari în funcţie de necesităţile acestora. Serviciile sunt plătite de către clienţi, totodată aceştia pot solicita Departamentului social al sectorului în care locuiesc aşa-zisa „alocaţie pentru îngrijire”. Mărimea acesteia presupune 4 grade (800, 4.000, 8.000 şi 12.000 coroane) şi se acordă în funcţie de statutul social al beneficiarului.
    Un alt ONG vizitat de echipa noastră a fost “CESTA DOMŮ”, a doua organizaţie din Praga specializată în prestarea îngrijirilor paliative la domiciliu. Beneficiarilor în stadii terminale, precum şi familiilor acestora le este oferit un set complet de servicii: consultanţă gratuită în îngrijirea bolnavilor în stadii terminale prin telefon, e-mail sau faţă în faţă, îngrijiri paliative la domiciliu, echipament medical în chirie, sprijin social şi psihologic pacienţilor şi membrilor familiei îndoliate, literatură despre îngrijirea paliativă. Fiind primul serviciu de hospice din Republica Cehă, “CESTA DOMŮ” încearcă să-şi utilizeze experienţa pentru a inspira şi susţine alte instituţii în dezvoltarea de servicii similare şi în alte părţi ale ţării.
    Vizita efectuată la Praga a constituit un bun prilej de a observa un alt mod de gândire şi abordare a problemelor în domeniul îngrijirilor la domiciliu şi a facilitat schimbul de experienţă în context. Modelele de bună practică pe care le-au cunoscut participanţii interacţionând cu reprezentanţi ai diferitor sectoare vor putea fi ulterior aplicate în cadrul organizaţiilor pe care le administrează în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate şi facilitării dialogului cu actorii-cheie din comunitate. Este nu doar concluzia mea, în acest sens expunându-se şi alţi participanţi la stagiu. Iată, spre exemplu, opinia doamnei Ana Maznic, administrator al AO “Speranța” din satul Cinișeuți, Rezina: „Vizita de studiu în Republica Cehă a fost foarte productivă, deoarece am făcut cunoştinţă cu sistemul lor de îngrijire socială şi medicală la domiciliu. Am vizitat centre comunitare de îngrijire şi am rămas plăcut uimită că a fi bătrân este la modă, căci poţi să-ţi permiţi să trăieşti viaţa din plin prin diferite activităţi.” Olga Rotaru, membru al AO “Pro Comunitate Băhrineşti” din satul Băhrineşti, Floreşti, susţine că vizita în Cehia i-a deschis noi viziuni şi perceperi asupra activităţii profesionale şi a vieţii în general. „Stagiul m-a ajutat să descopăr noi posibilităţi prin care organizaţia noastră ar putea susţine vârstnicii şi cât de importantă este implicarea tuturor actorilor comunitari în asigurarea unei bătrâneţi decente pentru aceştia.”
Livia BOLFOSU, coordonator de proiect AO „CASMED”