Conferința Națională „Realități, experiențe și provocări în îngrijirile la domiciliu”

La 15 mai 2018, Asociația Obștească „CASMED” în parteneriat cu  Asociația Obştească “HOMECARE”, și Asociația pentru Educație „NEOUMANIST”, cu susținerea Fundației Elvețiene HEKS/EPER și Crucii Roșii din Elveția au organizat Conferința Națională cu genericul „Realități, experiențe și provocări în îngrijirile la domiciliu”.

Prin acest eveniment, s-a urmărit informarea publicului larg cu privire la succesele și provocările sectorului de îngrijiri la domiciliu, prezentarea constatărilor cheie în baza studiului „Evaluarea sectorului de îngrijiri medico-sociale la domiciliu”, precum și lansarea unor dezbateri în atelierele de lucru, pentru identificarea de noi solutii aplicabile pentru îmbunătățirea sectorului de îngrijiri medico-sociale la domiciliu.

Valentina Stratan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și-a exprimat aprecierea pentru toate organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale care au dezvoltat de-a lungul anilor servicii medicale și sociale de îngrijire la domiciliu, asigurându-le de toată deschiderea și receptivitatea sa și a colegilor săi din legislativ pentru dezvoltarea politicilor în acest domeniu.

Tatiana Zatîc, Șef al Direcţiei Asistenţă Medicală Primară, Urgentă şi Comunitară a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-a expus asupra problemelor prioritare în sănătate și premiselor de dezvoltare a serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu, prin prisma fuziunii recente a domeniilor sănătate și protecție socială într-un singur Minister.

Cadrul juridic al proceselor și standardelor de acreditare și evaluare a serviciilor medicale și sociale de îngrijiri la domiciliu au fost reflectate în prezentările făcute de către Anatol Prisacari, Vicedirector al Consiliului Naţional de Evaluare si Acreditare în Sănătate și Dmitrian Rotăraș, Director al Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale.

Doina Rotaru, Șef al secției contractare a Casei Naționale de Asigurări în Medicină a prezentat evoluția în Republica Moldova a procesului de contractare a serviciilor de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu.

Pe parcursul ultimilor ani, cu suportul partenerilor externi in Republica Moldova au fost dezvoltate diverse modele de servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, inclusiv de către ONG-uri, care vin în întâmpinarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate și a rudelor acestora. În acest sens, au fost prezentate modelele de servicii dezvoltate de către Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED”, Asociația Obștească „HOMECARE”, Asociația pentru Educație „NEOUMANIST” și Fundația de Binefacere CARITAS Moldova.

Asigurarea sustenabilității serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu este o adevarată provocare, în mod special pentru ONG-urile prestatoare de servicii, care beneficiază extrem de puțin sau aproape  deloc de finanțare din partea autorităților centrale sau locale.

Liliana Palihovici, Președintă a Asociației „Institutum Virtutes Civilis” a prezentat un studiu privind „Practicile de finanțare directă de către stat a Organizațiilor Societății Civile”. Studiul propune anumite concluzii privind procedurile și administrarea procesului de finanțare directă, vizând și punctele slabe în transparența acestui proces. Recomandările sale sunt axate pe modificări de procedură, ajustări legislative și normative, planificare strategică și bugetare eficientă a resurselor.

Despre experiența parteneriatului dintre autoritățile publice locale și ONG pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, a relatat Veaceslav Uja, Primar al s. Corpaci, r. Edineț. Astfel, din februarie 2017, de când în s. Corpaci se implementează proiectul de îngrijire socio-medicală la domiciliu în parteneriat cu AO „CASMED” , 35 vârstnici din localitate au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu de înaltă calitate.

Mariana Haret, Șef al Centrului de Sănătate Ștefan Vodă și Emilia Ciobanu, Șef al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești au venit să menționeze succesele şi provocările prestatorilor publici de servicii medicale și, respectiv, sociale de îngrijiri la domiciliu.

Diana Cheianu-Andrei, director și Veronica Sandu, expert în cadrul al Centrului de Investigații și Consultanță „SocioPolis” au prezentat studiul privind sectorul de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, elaborat cu suportul donatorilor HEKS/EPER, Crucea Roșie din Elveția și Agenția Cehă de Dezvoltare prin intermediul organizației „Caritas Cehia”.

Scopul studiului rezidă în evaluarea situaţiei în domeniul serviciilor de îngrijiri la domiciliu și a necesităţilor populației pentru aceste servicii. Recomandările studiului vizează politicile în domeniu, atât pe segmentul de sănătate, cât și pe cel social, practicile la nivel de APL și cele a prestatorilor de servicii.

În numele Rețelei organizațiilor necomerciale prestatoare de servicii de îngrijire la domiciliu, Natalia Postolachi, Director executiv al AO „CASMED” și membru al Consiliului de Administrare al rețelei, s-a referit la următoarele recomandări-cheie necesar de a fi implementate:

  • Dezvoltarea unui mecanism de contractare a serviciilor sociale, care să asigure implementarea şi răspândirea practicii de contractare a serviciilor de către APC şi APL de la prestatorii privaţi.
  • Dezvoltarea de către MSMPS şi CNAM a unei politici publice de contractare a prestatorilor de servicii de îngrijire medicală la domiciliu, pentru a acoperi necesităţile la nivel naţional.
  • Elaborarea unei metode de calculare a costurilor pentru serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu, care va include costul fiecărei resurse necesare pentru prestarea serviciului. Acest cost, precum şi metodologia de calcul trebuie incluse în actele de reglementare (ex: Ordinul ministerului nr.253 din 20.06.2008, nr. 155-A, capitolul II, care stipulează modalitatea de plată).
  • Introducerea în cadrul normativ a SÎD a categoriilor de dependenţă a beneficiarilor şi elaborarea unei metodologii privind costul unei vizite de îngrijire medicală la domiciliu, în baza acestor categorii de dependenţă.
  • Formarea para-asistentilor medicali, care vor oferi servicii medicale de îngrijire la domiciliu şi excluderea situaţiilor existente când lucrătorii sociali oferă servicii medicale de îngrijire la domiciliu.

„Toate recomandările expuse astăzi, vor fi colectate, consultate cu specialiști și compilate într-un Document de poziție. Documentul final va fi prezentat în toate instanțele care au dreptul de decizie, cu scopul ca propunerile acestuia să fie puse în aplicare”, a declarat Tamara Adașan, Președintă a Uniunii Asociațiilor Obștești „Rețeaua organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare”.

Conferința a întrunit peste 120 de profesioniști din domeniul serviciilor de îngrijiri, reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale de Sănătate Publică, instituții de acreditare a serviciilor, prestatori publici și privați, autorităților publice locale de nivelul I și II, direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei, mediului academic, Centre de Șănătate, ONG-uri, donatori străini și mass-media.