CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ,,SERVICIILE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU – NECESITĂȚI ŞI PERSPECTIVE”

În data de 2 decembrie curent Asociația Obștească „CASMED” din Bălți în parteneriat cu Asociația Obştească “HOMECARE” (Chișinău), au organizat Conferința Internațională cu genericul ,,Serviciile de îngrijire la domiciliu – necesități şi perspective”.

Evenimentul a reunit experți de la Caritas Alba Iulia și Fundația de Sprijin Comunitar din Bacău (România), reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, Consiliilor Raionale, ai Direcțiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, reprezentantul Crucii Roşii Elveţiene în Moldova, al Fundației Elvețiene HEKS, alături de ONG-uri active din domeniul de îngrijiri comunitare din Republica Moldova.

Doamna Pînzaru Stela, consultant principal la Ministerul Sănătății, prezentă la eveniment, a salutat inițiativa organizatorilor, mulțumind pentru posibilitatea oferită actorilor din diferite sectoare de a interacționa și a se pronunța pe marginea îngrijirilor la domiciliu.

Reprezentantul Ministerului Sănătății a prezentat cadrul normativ de organizare și funcționare a îngrijirilor la domiciliu în Moldova, subliniind necesitatea colaborării autorităților de nivel local și central cu societatea civilă în dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu și îmbunătățirea accesului populației din zonele rurale la serviciile sus-menționate.

Starea actuală, necesitățile, dar și durabilitatea serviciilor de îngrijiri la domiciliu au fost subiecte abordate în cadrul unei discuții – panel cu participarea membrilor Rețelei naționale a prestatorilor de îngrijiri la domiciliu din Republica Moldova.

Mai multe detalii despre rețeaua națională și colaborarea acesteia cu ministerele de resort (Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova) în consolidarea și instituționalizarea sectorului de îngrijire la domiciliu la nivel de sistem a oferit doamna Tamara Adașan, director AO « HOMECARE », Chișinău.

Doamna Natalia Postolachi, director executiv al AO « CASMED », a venit să menționeze provocările cu care se confruntă sectorul îngrijirilor la domiciliu, cele mai stringente fiind lipsa personalului calificat, cauzat preponderent de migrația în masă, finanțarea precară de către stat a serviciilor la domiciliu, precum și necesitatea unor modificări legislative care ar permite contractarea serviciilor prestate de ONG-uri de către autoritățile locale și regionale.

Agenda conferinței a inclus de asemenea comunicări privind colaborarea dintre ONG-urile locale și autoritățile publice în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, cu prezentarea succeselor și dificultăților întâlnite la acest capitol.

Cei peste 120 participanți în cadrul conferinței au fost familiarizați cu exemple de bună practică în dezvoltarea serviciilor pentru persoane în etate în România, aceste subiecte fiind prezentate de către doamna Elena Ungureanu, reprezentant al Fundației de Sprijin Comunitar din Bacău și domnul Péter György, Director al Departamentului socio-medical al Caritas Alba Iulia.
Un subiect aparte a fost dedicat conceptului de Kinaestetics, practică inovativă preluată de AO „CASMED” de la Caritas Alba Iulia și implementată deja al treilea an în îngrijirile medicale la domiciliu oferite beneficiarilor organizației. Cei prezenți au avut posibilitatea să cunoască mai îndeaproape ce presupune această tehnică prin intermediul unui studiu de caz.

La finalul conferinței, gazdele acesteia au oferit oaspeților evenimentului un moment de delectare, în interpretarea tinerilor actori de la cercul de teatru „Baștina, mun. Bălți”.

Conferința a avut ca scop primordial sensibilizarea opiniei publice cu referire la importanţa evitării instituţionalizării persoanelor în vârstă prin devoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ca alternativă.