Termen extins – Concurs pentru achiziționarea de servicii de elaborare a unui Program de formare profesională privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități.

În contextul implementării contractului de subvenție locală în cadrul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Asociația Obștească CASMED își propune achiziționarea de servicii de elaborare a unui Program de formare profesională privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități.

Scopul:

Expertul(a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) pentru elaborarea unui Program de formare profesională privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități.

Sarcini și activități specifice:

Vor fi realizate următoarele sarcini specifice, în consultare cu echipa de proiect:

– Elaborarea Programului de studiu și curricula, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
– Suport în perfectarea dosarului de autoevaluare pentru autorizarea Programului de formare profesională privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

Livrabile și termenul limită:

  • Pachetul de documente pentru autorizarea Programului de formare profesională privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități.).
  • Termenul limită de livrare a serviciilor: 10 decembrie 2021

Termenii de referință pot fi accesați la acest Link

Criteriile de selecție a ofertantului: 

  • Experiență demonstrată în elaborarea programelor de formare profesională, ghidarea persoanelor cu dizabilități (cel puțin 1 program de formare profesională elaborat și/sau cel puțin 2 proiecte implementate în ghidarea persoanelor cu dizabilități);
  • Expertiză în formarea profesională a adulților (se vor indica în CV activitățile ce dovedesc aceste competențe);
  • Experiență de lucru cu organizațiile necomerciale.

Dosarul de aplicare

Expertul(a) urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările sale:

  • CV-ul persoanei;
  • Propunerea tehnică, care va include descrierea unei viziuni asupra realizării sarcinii, explicarea modului în care solicitantul răspunde la cerințele de calificare, cu includerea link-lor/informațiilor a sarcinilor similare realizate anterior;
  • Indicarea obligatorie a termenului de execuție și livrare;
  • Propunerea financiară se va prezenta în monedă națională (MDL) cu specificarea sumei nete, confirmată prin aplicarea semnăturii ofertantului.

Termenul limită de depunere a ofertelor:

Ofertele vor fi depuse până la data de 5 octombrie 2021, ora 18:00 la adresa de e-mail casmed.angajare.asistata cu specificarea „Elaborarea unui program de formare profesională privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități”. Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Date de contact: Alexandrina Reaboi, Coordonator de proiect 060038000, email: casmed.angajare.asistata@gmail.com