Concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea unei animații grafice

Asociația Obștească „CASMED” în parteneriat cu AO „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea unei animații grafice pentru a reflecta rezultatele proiectului.

La concurs sunt invitate companii care au experiență în elaborarea de animații grafice. Termenii de referință pot fi accesați AICI.

Mai multe informații despre proiect și partenerii de implementare puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md.

Dosarul de aplicare

Entitățile interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

  • Oferta financiară, care va include costurile pentru servicii, o scurtă descriere a companiei și a experienței de activitate în domeniul cerut în solicitare;
  • Indicarea obligatorie a termenului de execuție;
  • Indicarea obligatorie a faptului că contractantul poate livra aceste servicii la cota TVA 0%;
  • Oferta financiară se va prezenta în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu cota TVA 0% (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657).

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa AO „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa casmed.eusuport@gmail.com.

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 22 august 2021.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 24 august 2021 despre rezultatul concursului.

 

Persoană de contact: Natalia Postolachi, casmed.eusuport@gmail.com, tel:0 69 560 259.

 

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În regiunea de Nord, partenerii proiectului sunt AO „Pro Cooperare Regională” si AO „CASMED”.