AO CASMED va oferi sprijin în angajarea asistată pentru persoanele cu dizabilități

În perioada 25-31 mai curent, echipa AO CASMED, formată din 4 specialiști, a beneficiat de un curs de formare profesională în domeniul serviciilor de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități. Cursul a fost oferit de către AO Asociația Motivație din Moldova, care are 21 de ani de experiență de lucru cu persoanele cu dizabilități și 8 ani în domeniul angajării asistate pentru acest grup vulnerabil.

 

Printre subiectele abordate în cadrul instruirii se enumeră: prevederile legale de suport pentru angajator și măsurile active de sprijin ale acestuia; aspectele practice ale cadrului legislativ național cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități; instrumentele și tehnicile de lucru aplicate la toate etapele serviciilor de angajare asistată; acomodarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități; metodele de promovare ale angajării asistate și prezentarea istoriilor de succes. 

 

Este de menționat că, la data de 26 mai curent a fost aprobată Hotărârea Guvernului, care conține procedura de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități. Prin acest act normativ, prestatorilor de servicii sociale din domeniul privat și asociativ li s-a oferit posibilitatea să presteze servicii de angajare asistată.

 

Conform Planului Strategic al AO CASMED pentru perioada 2021-2025, organizația planifică să promoveze și să dezvolte servicii de angajare asistată pentru persoane cu dizabilități în regiunea de Nord a Republicii Moldova.

Astfel,  echipa CASMED planifică să ofere servicii de angajare asistată pentru beneficiarii din Bălți și regiunile adiacente – Sîngerei, Fălești și Glodeni.

 

Cursul de formare profesională vizat a fost organizat cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).